Chúng tôi trả lời

Tiền lương tháng thứ 13 có tính đóng bảo hiểm xã hội không?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Nguyễn Văn A
Email:
A@gmail.com
Số điện thoại:
02033xxxxxx
Tiêu đề câu hỏi:
Tiền lương tháng thứ 13 có tính đóng bảo hiểm xã hội không?
Câu hỏi:
Tôi làm việc tại doanh nghiệp và có kỳ hợp đồng với Công ty thì khi công ty đạt kết quả kinh doanh, làm ăn có lợi nhuận thì tôi sẽ được xem xét thưởng tháng lương thứ 13. Xin hỏi tiền lương tháng thứ 13 này có phải tính để đóng bảo hiểm xã hội hay không?
Trả lời:
Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn TKV trả lời:

Theo quy định tại Điều 103 Bộ Luật Lao động thì tiền thưởng là khoản tiền mà người sử dụng lao động thưởng cho người lao động căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và mức độ hoàn thành công việc của người lao động.

Ngày 06 tháng 02 năm 2018, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có ý kiến về việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tại công văn số 560/LĐTBXH-BHXH về việc xác định tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội như sau: Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được thực hiện theo quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội, Điều 17 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11/11/2015 của Chính phủ, Điều 30 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Theo quy định tại các văn bản nêu trên thì từ ngày 01/01/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 Bộ luật Lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

Căn cứ các quy định nêu trên, tiền thưởng của người lao động làm việc tại doanh nghiệp như tiền lương tháng thứ 13 sẽ không được coi là tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.