Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                     

Chi tiết văn bản

KH gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập CĐVN, biểu dương khen thưởng Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu
Tên văn bản
KH gặp mặt kỷ niệm 90 năm thành lập CĐVN, biểu dương khen thưởng Chủ tịch Công đoàn tiêu biểu
Nguồn
Nhóm tài nguyên
Ban Tổ chức
File đính kèm