Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                     

Chi tiết văn bản

Kế hoạch báo cáo phản ảnh 6 tháng đầu năm 2019
Tên văn bản
Kế hoạch báo cáo phản ảnh 6 tháng đầu năm 2019
Nguồn
Nhóm tài nguyên
Văn phòng
File đính kèm
Nội dung
File đính kèm
Biểu số liệu đính kèm