Chi tiết văn bản

V/v tiếp tục triển khai quy định của TLĐ may, mặc áo đồng phục nhận diện Công đoàn Việt Nam
Tên văn bản
V/v tiếp tục triển khai quy định của TLĐ may, mặc áo đồng phục nhận diện Công đoàn Việt Nam
Nguồn
Nhóm tài nguyên
Văn phòng
File đính kèm