Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”

Tin Công đoàn cơ sở

Tin Công đoàn cơ sở

Chủ động phòng chống mưa bão ở Than Nam Mẫu
Cùng với việc đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh thì công tác phòng chống mưa bão luôn được Than Nam Mẫu coi là nhiệm vụ quan trọng. Bởi vậy những năm qua Công ty không để xảy ra sự cố đáng tiếc nào liên quan đến mưa bão. Có được kết quả này thì kinh nghiệm của Than Nam Mẫu là: chủ động phòng chống trước khi mùa mưa bão.

Than Hà Lầm: Tuyên dương HSG và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Ngày 11/7/2017, Công ty CP than Hà Lầm tổ chức hội nghị tuyên dương khen thưởng học sinh giỏi và trao học bổng cho học sinh năm học 2016 - 2017.

Nhiều nét mới trong hoạt động phong trào Nữ CNVCLĐ
Một điểm nổi bật và cũng là nét mới trong hoạt động của nữ CNVC Công ty Tuyển than Cửa Ông năm 2017, đó là lần đầu tiên xây dựng kế hoạch liên tịch tổ chức các hoạt động trong nữ CNVCLĐ giữa Giám đốc và Công đoàn Công ty.

Đoàn TN Công ty than Mạo khê phát động đảm nhận Công trình
Vừa qua, tại nhà giao ca cắt việc phân xưởng Đào lò số 4, Đoàn TN Công ty than Mạo Khê đã tổ chức lễ phát động đảm nhận công trình “Đào thượng thông gió mức -230/-150 khu vực Tây Bắc I”. Tới dự có các đồng chí lãnh đạo Công ty, cán bộ các phòng, ban, đơn vị liên quan cùng đông đảo CNCB phân xưởng Đào lò 4.

Công ty CP than Núi Béo: 6 tháng đầu năm 2017 đào trên 2.200 mét lò
6 tháng đầu năm 2017, Công ty CP than Núi Béo đã khai thác 550 nghìn tấn than nguyên khai, đạt 65% kế hoạch năm; bốc xúc 3,16 triệu m3 đất đá, đạt 53% kế hoạch năm; doanh thu 760 tỷ đồng, đạt 50% kế hoạch năm; đào 2.258 mét lò, đạt 59% kế hoạch năm, trong đó Công ty tự đào 1.683 mét. Với kết quả đạt được, lợi nhuận trên 11 tỷ đồng và người lao động đạt mức lương bình quân 6,8 triệu đồng/tháng.

Than Đèo Nai: Hoàn thành trên 50% kế hoạch năm
Vừa qua, Công ty cổ phần than Đèo Nai tổ chức Hội nghị Kiểm điểm công tác ATVSLĐ; Sơ kết nhiệm vụ SXKD 6 tháng đầu năm, Phát động phong trào thi đua 6 tháng cuối năm 2017.

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107  |  108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |