Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”

Tin Công đoàn cơ sở

Tin Công đoàn cơ sở

Đáp ứng yêu cầu công tác thông tin tuyên truyền trong tình hình mới
Vừa qua, Công ty than Mạo Khê đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tuyên truyền năm 2016 và 6 tháng đầu năm 2017; gặp mặt thông tin viên, công tác viên nhân kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017).

Vimico tổ chức Hội thi ATVSV giỏi lần thứ VI năm 2017
Ngày 15, 16/6, tại Nhà sinh hoạt Công nhân - Công ty Cổ phần Kim Loại màu Thái Nguyên. Tổng công ty Khoáng sản - TKV tổ chức Hội thi ATVSV giỏi lần thứ VI, năm 2017.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền: Cách làm của Tuyển than Cửa Ông
Để công tác tuyên truyền hoạt động có hiệu quả và đi vào chiều sâu, trong những năm qua, lãnh đạo Công ty Tuyển than Cửa Ông - TKV luôn chú trọng đảm bảo cơ sở vật chất, quan tâm đào tạo đội ngũ những người làm công tác tuyên truyền ở Công ty.

Hội thi ATVSV giỏi 2017 – Công ty Tuyển than Hòn Gai
Trong 2 ngày 15, 16/6, Công ty Tuyển than Hòn Gai tổ chức Hội thi ATVSV giỏi năm 2017. Tham gia hội thi có 14 đội với 42 thí sinh là An toàn viên xuất sắc đến từ các đơn vị trong Công ty.

Đại hội XXV – Công đoàn Công ty CP Chế Tạo Máy
Trong 2 ngày 15,16/6/2017, Công đoàn Công ty cổ phần Chế tạo máy đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Nhìn lại “Tháng Công nhân” ở Than Vàng Danh
Tháng 5 – Tháng Công nhân năm 2017 với chủ đề: “Vì lợi ích của đoàn viên”; Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”. Để thực hiện tốt chủ đề đó Công đoàn Công ty CP than Vàng Danh đã triển khai tốt nhiệm vụ đề ra.

Sôi nổi hội thi ATVSV giỏi than Mạo Khê năm 2017
Ngày 17/6, Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp Công ty năm 2017 đã sôi nổi diễn ra tại hội trường Công ty than Mạo Khê.

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109  |  110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 |