Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”

Tin Công đoàn cơ sở

Tin Công đoàn cơ sở

Công ty XD mỏ Hầm lò II: Huấn luyện mạng lưới ATVSV
Nhân dịp “Tháng công nhân – Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ Nhất, năm 2017”. Ngày 14/5, Công ty Xây dựng mỏ Hầm lò II đã tổ chức lớp huấn luyện mạng lưới ATVSV.

Công đoàn Than Hồng Thái hưởng ứng Tháng công nhân năm 2017
Hưởng ứng Tháng Công nhân – Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017. Công đoàn Công ty than Hồng Thái đã phối hợp cùng Chuyên môn xây dựng kế hoạch và triển khai đến các Công đoàn bộ phận, người lao động trong Công ty.

Thành lập Tiểu đoàn tự vệ Công ty Than Nam Mẫu
Ngày 09/5/2017, tại Công ty than Nam Mẫu, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức Lễ công bố quyết định thành lập Tiểu đoàn tự vệ Công ty than Nam Mẫu.

Gương công nhân tiên tiến tiêu biểu
Tại lễ phát động Tháng công nhân năm 2017 và tuyên dương công nhân tiên tiến tiêu biểu cấp tỉnh do LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức, Nguyễn Tùng Dương – Tổ trưởng sản xuất Cơ điện, phân xưởng Khai thác 8, Công ty CP than Vàng Danh vinh dự được UBND tỉnh Quảng Ninh tặng Bằng khen.

Công ty Nhôm Lâm Đồng: Thăm hỏi, hỗ trợ gia đình CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.
Nằm trong các hoạt động trong Tháng Công nhân năm 2017, Ban thường vụ công đoàn Công ty phối hợp với cơ quan Chuyên môn tổ chức thăm hỏi tặng quà và trao hỗ trợ 30 triệu đồng cho 2 gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong Công ty.

Người tổ trưởng xuất sắc tiêu biểu
Tại Hội nghị tuyên dương các điển hình tiên tiến và tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2016 của Tập đoàn vừa qua, Công ty Kho vận Đá Bạc vinh dự có một cá nhân tiêu biểu - anh Mai Xuân Tình được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Than Nam Mẫu hưởng ứng Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017
Cùng với các đơn vị trong Tập đoàn, Công ty than Nam Mẫu đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân - Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017.

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119  |  120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 |