Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                      THI ĐUA LĐSX THIẾT THỰC CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN, THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019;

Tin Công đoàn cơ sở

Tin Công đoàn cơ sở

Đại hội Công đoàn Công ty than Núi Hồng - VVMI
Vừa qua, Công đoàn Công ty than Núi Hồng - VVMI thuộc Công đoàn Tổng công ty Công nghiệp mỏ Việt Bắc – Vinacomin đã tổ chức thành công Đại hội công đoàn lần thứ XV, nhiệm kỳ 2017-2022. Đây là đơn vị được Công đoàn TKV chọn tổ chức Đại hội điểm.

Than Mông Dương chăm lo đời sống người lao động
Với mục đích hỗ trợ và tạo điều kiện cho công nhân gắn bó lâu dài với doanh nghiệp, Công ty CP Than Mông Dương đã có những chính sách nhằm cải thiện đời sống cho người lao động, đặc biệt là vấn đề nhà ở để công nhân yên tâm làm việc.

Công đoàn Than Vàng Danh tổ chức Kết nạp đoàn viên công đoàn
Ngày 12/8/2017, tại Hội trường Than Vàng Danh Công đoàn Công ty CP than Vàng Danh tổ chức Lễ kết nạp 115 công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn.

Đại hội XII Công đoàn Công ty than Dương Huy
Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Trí tuệ”, vì quyền, lợi ích của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, trong 2 ngày 10-11/8/2017, Công đoàn Công ty than Dương Huy đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XII nhiệm kỳ 2017-2022.

Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá
Nhằm đánh giá thực trạng, chỉ ra tồn tại, nguyên nhân và giải pháp để xây dựng đội ngũ cán bộ của Công ty Tuyển than Cửa Ông trong thời gian tới, ngày 09/8, Đảng uỷ Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII về “Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá”.

Công đoàn TKV thăm và làm việc tại Tổng công ty Điện Lực
Vừa qua, đoàn công tác của Công đoàn TKV do đồng chí Lê Thanh Xuân - Chủ tịch Công đoàn dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Tổng công ty Điện lực, khảo sát tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty nhiệt điện Cao Ngạn - TKV.

Công ty CP than Đèo Nai tổ chức huấn luyện ATVSV
Trong 02 ngày 08, 09/8/2017, Công ty cổ phần Than Đèo Nai đã tổ chức 02 lớp huấn luyện nghiệp vụ An toàn - Vệ sinh viên (ATVSV) cho 199 an toàn vệ sinh viên trong Công ty.

Công đoàn than Mạo Khê khen thưởng hoàn thành mục tiêu thi đua Tháng 7
Thực hiện kế hoạch của Công đoàn TKV về việc triển khai Tháng phát động thi đua đảm bảo ATVSLĐ - Tháng 7 năm 2017; Giám đốc và Công đoàn Công ty đã xây dựng Nghị quyết liên tịch phát động thi đua qu‎ý III/2017 và Tháng 7 - Tháng cao điểm về công tác ATVSLĐ do Công đoàn tham gia quản l‎ý. Vừa qua, Công đoàn than Mạo Khê đã sơ kết phong trào CNVCLĐ, hoạt động công đoàn tháng 7/2017.

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121  |  122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 |