Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                     

Tin Công đoàn cơ sở

Tin Công đoàn cơ sở

Hội thi ATVSV giỏi Tổng công ty Điện lực năm 2017
Trong 2 ngày 06, 07/6/2017 tại Lạng Sơn, Tổng công ty Điện lực tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên (ATVSV) giỏi cấp Tổng công ty lần thứ IV, năm 2017.

Công ty Kho vận và Cảng Cẩm Phả tổ chức đối thoại định kỳ với người lao động
Ngày 06/6/2017, tại hội trường Công ty Kho vận và cảng Cẩm Phả đã tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ 6 tháng đầu năm giữa người sử dụng lao động và người lao động. Chủ trì Hội nghị Đồng chí Bùi Văn Tuấn - Giám đốc Công ty, Đồng chí Phạm Văn Nghĩa - Chủ tịch Công đoàn Công ty.

Công ty Tuyển than Cửa Ông: Phát huy hiệu quả từ Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2017
Với chủ đề “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”, Công ty Tuyển than Cửa Ông đã tổ chức có hiệu quả Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ Nhất, năm 2017, kết quả trong tháng 5 toàn Công ty đã giữ vững an toàn cho người và thiết bị, không để xảy ra tai nạn lao động, công tác huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động được quan tâm chú trọng.

Than Nam Mẫu sơ kết hoạt động SXKD tháng 5/2017 và 5 năm thực hiện Tháng Công nhân
Ngày 5/6/2017, Công ty Than Nam Mẫu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác SXKD Tháng 5 - Tháng hành động về ATVSLĐ; Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Công ty, các phòng ban đơn vị cùng trên 200 đại biểu CNVCLĐ xuất sắc thuộc các đơn vị trong Công ty.

Hội thi ATVSV giỏi – Than Uông Bí năm 2017
Trong hai ngày 03, 04/6/2017, Công ty than Uông Bí đã tổ chức Hội thi ATVSV giỏi lần thứ X năm 2017.

Công đoàn Công ty than Hồng Thái triển khai tốt công tác ATVSLĐ
Thực hiện nghị quyết liên tịch về công tác giữa Công đoàn và Giám đốc Công ty về công tác ATVSLĐ năm 2017. Ngay từ đầu năm, Công đoàn Công ty đã chủ động xây dựng chương trình hành động về công tác ATVSLĐ để triển khai từng tháng, quý trong năm 2017.

Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông: Nhiều hoạt động thiết thực "Tháng Công nhân"
Để tổ chức thực hiện tốt hoạt động Tháng Công nhân với chủ đề “Vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, đồng thời phối hợp với chuyên môn xây dựng Công ty phát triển bền vững, trong những năm qua, Công đoàn Công ty Tuyển than Cửa Ông luôn xây dựng kế hoạch tổ chức và phát động phong trào thi đua hưởng ứng “Tháng Công nhân” với nhiều hoạt động thiết thực.

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165  |  166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 |