Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2019                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”

Tin tức

Tin tức

Đại hội Công đoàn Công ty CP than Tây Nam Đá Mài lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 – 2022
Vừa qua, Công đoàn Công ty CP than Tây Nam Đá Mài đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Công đoàn Than Thống Nhất tiếp tục đổi mới vì quyền lợi của đoàn viên và người lao động
Sáng ngày 05/10/2017, Công đoàn Công ty than Thống Nhất đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Đại hội Công đoàn Công ty CP Vận tải thủy lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022
Vừa qua, Công đoàn Công ty CP Vận tải thủy đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ III, nhiệm kỳ 2017-2022. Đồng chí Nguyễn Xuân Hán, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn TKV dự và chỉ đạo đại hội.

Đại hội lần thứ XXXII - Công đoàn Công ty CP than Đèo Nai
Ngày 25/9, Công đoàn Công ty CP than Đèo Nai long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXXII, nhiệm kỳ 2017-2022.

Công ty than Dương Huy tổ chức Đại hội Công đoàn cấp bộ phận
Thực hiện hướng dẫn của Công đoàn TKV về việc tổ chức Đại hộimCoong đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022. Công đoàn Công ty than Dương Huy đã triển khai tổ chức Đại hội Công đoàn cấp bộ phận.

Đại hội Công đoàn Công ty CP than Cọc Sáu lần thứ XXXI
Với chủ đề “Đổi mới, dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm”, sau hai ngày 29, 30/5/2017. Đại hội Công đoàn Công ty CP than Cọc Sáu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã thống nhất thông qua Nghị quyết hành động xuyên suốt nhiệm kỳ 2017 - 2022: “Vì lợi ích của đoàn viên công đoàn và người lao động”

Đại hội Công đoàn Công ty CP than Cao Sơn thành công tốt đẹp
Thực hiện Kế hoạch của Công đoàn TKV về tổ chức đại hội Công đoàn các cấp. Trong 2 ngày 26, 27/5, Công đoàn Công ty cổ phần than Cao Sơn đã tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội Công đoàn Công ty CP Công nghiệp Ô tô lần thứ XIII thành công tốt đẹp
Trong 2 ngày 18, 19/4/ 2017, Công đoàn Công ty CP Công nghiệp Ô tô long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Đại hội đại biểu Đoàn TN Công ty CP than Đèo Nai lần thứ XXXI
Sáng 16/3, Đoàn TN Cộng sản Hồ Chí Minh Công ty CP than Đèo Nai long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XXXI, nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Trang: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7  |  8 |