Công tác Tuyên truyền

Công đoàn Trung tâm Cấp cứu mỏ hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2019

Ngày đăng: 13/1/2020

Sáng ngày 09/1 vừa qua, Công đoàn Trung tâm Cấp cứu mỏ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

 
Tới dự Hội nghị, các các đồng chí đại biểu các Ban chuyên đề Công đoàn TKV, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty; Trưởng các Trạm, Khối nghiệp vụ, 90 đoàn viên công đoàn xuất sắc tiêu biểu trong lao động sản xuất.

Tại hội nghị, đồng chí Tô Thị Hải Yến - Chủ tịch Công đoàn Trung tâm đã báo cáo kết quả phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn năm 2019, qua đó khẳng định tổ chức Công đoàn Trung tâm tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động: Tăng cường công tác giáo dục, tuyên truyền CBCNV thực hiện tốt công tác an toàn; nội quy, qui chế của ngành, của đơn vị; đặc biệt là tuyên truyền thực hiện tốt công tác thường trực, kiểm tra phòng ngừa sự cố, đồng hành cùng đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị.

Tiếp tục phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức. Bám sát chủ đề hoạt động “vì lợi ích đoàn viên công đoàn”, trong năm qua Công đoàn Trung tâm phối hợp với chuyên môn quan tâm đến các chương trình phúc lợi, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. Cùng với chuyên môn thực hiện tốt công tác dân chủ, tham gia đối thoại định kỳ qua đó nắm bắt tình hình tư tưởng và những vướng mắc của Người lao động để kịp thời có những giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả.

Đồng thời, Công đoàn cùng với chuyên môn tiếp tục phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền thực hiện tốt trong công tác an toàn; tham gia các đoàn kiểm tra thi đua lao động sản xuất, văn hóa doanh nghiệp…, từ đó có những biện pháp nâng cao, cải thiện điều kiện làm việc tốt hơn nữa cho người lao động.

Bên cạnh đó, các hoạt động phong trào thi đua trong năm qua do Công đoàn phát động đã đạt được những thắng lợi nhất định: Phong trào thi đua trong lao động sản xuất tạo đã tạo động lực để 100% bộ phận trong Trung tâm đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có 11 sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất được công nhận và áp dụng hiệu quả vào hoạt động sản xuất. Xây dựng và tổ chức nhiều hoạt động văn thể ý nghĩa, thiết thực trong đơn vị.

Đặc biệt trong năm qua, Công đoàn Trung tâm đã tham gia nhiều hoạt động do Công đoàn TKV và LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh tổ chức. Đời sống tinh thần, thu nhập của người lao động được duy trì và ổn định, đã góp phần giữ vững tư tưởng để đoàn viên công đoàn cũng như người lao động yên tâm công tác, luôn phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Công đoàn TKV và lãnh đạo Trung tâm đã ghi nhận và chúc mừng trước những thành tích mà Công đoàn Trung tâm Cấp cứu mỏ đã đạt được trong năm qua. Đồng thời, tin tưởng rằng trong thời gian tới, Công đoàn Trung tâm Cấp cứu mỏ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, bám sát chủ đề hoạt động của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam là “Nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở”, với phương châm hành động của Công đoàn TKV: “Đổi mới - Thiết thực - Hiệu quả” để chủ động đề ra những giải pháp phù hợp, Công đoàn Trung tâm tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hơn nữa phong trào CNVC và hoạt động công đoàn. Trong đó cần tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là về truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” của Ngành than, giá trị cốt lõi “Chuyên nghiệp - kỷ luật - đoàn kết - nhân ái” của Trung tâm; các hoạt động thúc đẩy phong trào thi đua lao động sản xuất, thực hiện văn hóa doanh nghiệp của đơn vị. Đồng thời cần tiếp tục nâng cao, phát huy năng lực hoạt động của Công đoàn các cấp trong Trung tâm. Bám sát và đồng hành cùng với Trung tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị mà Tập đoàn TKV tin tưởng giao cho.
 

 
Nhân dịp này, Hội nghị đã công bố và trao các quyết định khen thưởng của Công đoàn các cấp: Cờ thi đua và Bằng khen của Công đoàn TKV cho Công đoàn Trung tâm và Công đoàn khối Nghiệp vụ. Bằng khen của LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh cho Công đoàn Trung tâm. Đồng thời Công đoàn Trung tâm cũng trao thưởng cho 05 Công đoàn bộ phận đạt thành tích cao qua các kỳ phát động; khen thưởng 15 tổ công đoàn và 34 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm 2019./.
 
Trần Văn Tấm

Chia sẻ bài viết: