Tin Tổng liên đoàn

CHỦ TỊCH TỔNG LĐLĐ VIỆT NAM PHÁT ĐỘNG THI ĐUA NĂM 2021

Ngày đăng: 13/12/2020

Phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn năm 2021 gồm 5 nội dung.

Chiều 12.12, tại Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 7 (khoá XII), thay mặt Đoàn Chủ tịch và Hội đồng Thi đua – Khen thưởng, đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã phát động phong trào thi đua trong cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn năm 2021.

Năm 2020, năm có nhiều ngày kỷ niệm của Đảng và dân tộc, chào mừng đại hội đảng và đại hội thi đua yêu nước các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn đã được tổ chức sâu rộng, hình thức phát động được đổi mới, nội dung bám sát thực tiễn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, người lao động hưởng ứng tham gia.

Các cấp công đoàn đã có nhiều giải pháp tổ chức, động viên đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ phát động và các phong trào thi đua rất thiết thực của tổ chức Công đoàn.

Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc lần thứ X đã khẳng định: Phong trào thi đua thực sự là động lực tinh thần to lớn cổ vũ công nhân, viên chức, lao động cả nước vượt lên thách thức, khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh; nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của các ngành, địa phương và đất nước.

Năm 2021, ngay từ đầu năm sẽ diễn ra sự kiện chính trị trọng đại, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và khởi đầu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025, là năm tổ chức Bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn năm 2021, nhằm phát huy những thành tích đã đạt được trong năm 2020, tiếp tục tập trung nguồn lực, tích cực tham gia khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra; góp phần ổn định việc làm, không ngừng nâng cao đời sống cho người lao động, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động phong trào thi đua trong  cán bộ, công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn năm 2021 gồm 5 nội dung.

Thứ nhất, vận động đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao và chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và đất nước.

Thứ hai, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động, cụ thể hóa các phong trào “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Xanh, Sạch, Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt” và Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với chủ đề hoạt động năm 2021 “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”.

Thứ ba, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; “Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hoá công sở”.

Thứ tư, tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và công tác thi đua, khen thưởng trong công nhân, viên chức, lao động toàn quốc giai đoạn 2020 – 2025.

Thứ 5, nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh. Tập trung huy động các nguồn lực tổ chức hỗ trợ, chăm lo cho đoàn viên và người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 theo phương châm “Tất cả mọi đoàn viên và người lao động đều có Tết” với tinh thần vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đề nghị các cấp công đoàn trong cả nước tổ chức tuyên truyền tới đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động các cơ quan, đơn vị, ngành, địa phương, ra sức thi đua lập nhiều thành tích, góp phần tích cực vào thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động và Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 – 2025) với tinh thần chủ động, sáng tạo, tiến công, bền bỉ.

Nguồn: cong doan.vn

Chia sẻ bài viết: