Tin Tập đoàn TKV

Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh làm việc với Đảng ủy Than Quảng Ninh

Ngày đăng: 25/10/2018

Sáng nay 24/10, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh đã có buổi làm việc với Đảng ủy TQN về tình hình thực hiện công tác 9 tháng; tình hình triển khai, kết quả thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 8/12/2017 về phương hướng nhiệm vụ năm 2018; kết quả thực hiện Thông báo số 575-TB/TU ngày 22/5/2017 của Tỉnh ủy và nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018.
Cùng dự làm việc, về phía tỉnh Quảng Ninh có đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Đức Thành, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị xã, thành phố có sản xuất than.

Về phía TKV có các đồng chí: Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn; Lê Tuấn Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn; Vũ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy TQN, Phó TGĐ Tập đoàn; Nguyễn Ngọc Cơ, Phó TGĐ Tập đoàn, Giám đốc Trung tâm ĐHSX tại Quảng Ninh; đại diện Công đoàn TKV; các đồng chí Thường trực, Uỷ viên Ban Thường vụ và các Ban XDĐ - Đảng ủy TQN; các Ban chuyên môn Tập đoàn; lãnh đạo các đơn vị sản xuất than trên địa bàn tỉnh...
Tại buổi làm việc, theo báo cáo của đồng chí Vũ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy TQN: thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy Quảng Ninh, chủ đề công tác năm của tỉnh và nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn với mục tiêu "An toàn - Đổi mới - Phát triển", Đảng ủy TQN đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 11-NQ/ĐU về phương hướng nhiệm vụ năm 2018; phối hợp với Đảng ủy Tập đoàn, với địa phương lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện kế hoạch SXKD...

Kết quả 9 tháng năm 2018, các chỉ tiêu SXKD của các đơn vị ngành Than trên địa bàn tỉnh cơ bản đều đạt và vượt kế hoạch. Than nguyên khai sản xuất 27,86 triệu tấn, đạt 78,8% KHN, bằng 104% cùng kỳ; trong đó sản lượng cơ giới hóa khai thác than hầm lò 2,4 triệu tấn, đạt 72,4% KHN và bằng 103% cùng kỳ; tiêu thụ than đạt 31,5 triệu tấn, đạt 86,3% KHN và bằng 128% cùng kỳ; tổng doanh thu ước đạt 92.876 tỷ đồng, đạt 81,6% KHN, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2017; năng suất lao động tăng 9,3% so với cùng kỳ; tiền lương bình quân đạt 10,36 triệu đồng/người/tháng, tăng 12% so với cùng kỳ. Nộp ngân sách nhà nước ước đạt 12.717 tỷ đồng; trong đó nộp ngân sách cho tỉnh đạt 10.072 tỷ đồng, tăng 12,6% so với cùng kỳ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan chức năng, các địa phương của tỉnh trong công tác quản lý tài nguyên, ranh giới mỏ, sản xuất, vận chuyển, kinh doanh than trên địa bàn, chú trọng thực hiện công tác môi trường, công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống người lao động tiếp tục được cải thiện...

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII); nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy các cấp; thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy, Giám đốc các cơ sở, đến nay, đã hoàn thành 33/43 đơn vị trực thuộc, phấn đấu đến năm 2020 có 39/43 đơn vị, đạt 90,7%; đã thực hiện nhất thể hóa ở 905/909 chi bộ, đạt 99,5%...
Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải khẳng định, Đảng ủy Tập đoàn và Đảng ủy TQN đã phối hợp chặt chẽ trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Trung ương và Tỉnh ủy Quảng Ninh, xây dựng Tập đoàn trở thành Tập đoàn kinh tế mạnh, phát triển bền vững, tập trung vào các lĩnh vực sản xuất chính như than, khoáng sản, điện, vật liệu nổ công nghiệp, cơ khí. Tập trung tái cơ cấu, đổi mới mô hình tổ chức, tái cơ cấu lao động, đến nay toàn Tập đoàn còn 99.804 người, giảm 22.187 người so với 2015 và chuẩn hóa mô hình sản xuất, định biên lao động. Đồng thời, tăng cường công tác quản lý, quản trị chi phí, tăng quyền tự chủ cho đơn vị, đổi mới công nghệ theo hướng đồng bộ, hiện đại, tăng cường cơ giới hóa, tin học hóa, tự động hóa trong quản lý và sản xuất, nâng cao năng suất lao động, giảm giá thành, tăng thu nhập cho người lao động, nâng cao hiệu quả SXKD, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, phát triển bền vững. Trong thời gian tới, nhu cầu than tăng mạnh, đặt ra thách thức đối với ngành Than về tăng sản lượng, tuy nhiên lại thiếu lao động thợ lò..., TKV đề xuất với tỉnh một số nội dung liên quan đến việc dừng hoạt động Nhà máy tuyển than Nam Cầu trắng; báo cáo Chính phủ xem xét điều chỉnh giá bán than cho điện; rút ngắn thời gian cấp phép hoạt động khoáng sản...

Tham gia ý kiến tại buổi làm việc, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương đánh giá cao hoạt động của ngành Than thời gian qua, đặc biệt là kết quả trong sản xuất, kinh doanh và công tác môi trường, công tác an sinh xã hội. Đồng thời, đề nghị ngành Than, các đơn vị sản xuất than trên địa bàn tiếp tục phối hợp hiệu quả với địa phương trong công tác quản lý tài nguyên, giải quyết vấn đề môi trường do hoạt động sản xuất, vận chuyển than; chăm lo đời sống, nhà ở cho CNLĐ ngành Than...
Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khẳng định, ngành Than đã và đang có những đóng góp rất lớn đối với Quảng Ninh trong phát triển kinh tế - xã hội, đóng góp ngân sách của tỉnh, giải quyết việc làm cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, công tác an ninh quốc phòng tại địa phương... và đánh giá cao công tác lãnh, chỉ đạo của Đảng ủy TQN thời gian qua trong triển khai thực hiện các chỉ đạo, kết luận của Trung ương, của tỉnh và Tập đoàn.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cho rằng, TKV cần tiếp tục quan tâm, nghiên cứu các định hướng, chủ trương lớn của tỉnh trong xây dựng chiến lược phát triển ngành Than, thực hiện mục tiêu phát triển bền vững.

Trong công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới của Đảng ủy TQN, cần triển khai quyết liệt các nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ, hoạt động SXKD than. Chú trọng đến hoạt động của các chi bộ đảng cơ sở; thể hiện rõ nét hơn vai trò lãnh đạo của cấp ủy đối với công tác SXKD, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Tiếp tục thực hiện nhất thể hóa chức danh Bí thư Đảng ủy là Giám đốc đơn vị; thường xuyên bồi dưỡng lý luận chính trị, nâng cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên cũng như vai trò nêu gương trong thực hiện các nhiệm vụ. Đối với công tác kiểm tra, giám sát, xử lý cán bộ, cần được thực hiện nghiêm túc và kiên quyết, ngoài kiểm tra, giám sát định kỳ cần tăng cường kiểm tra, giám sát đột xuất.

Về quản lý tài nguyên than, quan điểm của tỉnh là kiên quyết xử lý những sai phạm. Ngành Than cần phối hợp chặt chẽ với tỉnh trong công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, trong khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than. Tiếp tục thực hiện tốt công tác môi trường, thống nhất dừng hoạt động của Nhà máy Tuyển than Nam Cầu Trắng vào ngày 31/12/2018, TKV cần lên phương án di chuyển, thông qua Sở LĐ-TB&XH để hỗ trợ bố trí việc làm cho công nhân lao động của nhà máy. Cùng với đó, phối hợp với địa phương thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo nhà ở cho công nhân, đảm bảo an  ninh trật tự, tài sản. Về các kiến nghị của Đảng ủy TQN và TKV liên quan đến cơ chế, chính sách, tỉnh sẽ nghiên cứu, cùng với TKV báo cáo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương...
Nguồn: Vinacomin.vn

Chia sẻ bài viết: