Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                      THI ĐUA LĐSX THIẾT THỰC CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN, THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019;

Tin Công đoàn TKV

Hội thảo chia sẻ thông tin về công ước 176 của ILO nhằm thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động trong Ngành mỏ

Ngày đăng: 6/11/2018

Trong 2 ngày 06, 07/11/2018 tại Hà Nội, Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam (CĐTKV) phối hợp với Ban Đối ngoại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Công đoàn Công nghiệp và Sản xuất toàn cầu (IndustriALL) tổ chức Hội thảo chia sẻ thông tin về công ước 176 của ILO nhằm thúc đẩy an toàn vệ sinh lao động trong Ngành mỏ.
Tham dự Hội thảo có Ông Yoon Hyo Won điều phối viên dự án của Industri ALL; Ông Nguyễn Anh Thơ - Phó Cục trưởng Cục An toàn Bộ Lao động Thương binh và Xã hội; Đại diện Ban Đối ngoại, Ban Quan hệ lao động Tổng Liên đoàn; Thường trực Công đoàn TKV; Ban An toàn Tập đoàn và 25 Cán bộ công đoàn phụ trách công tác ATVSLĐ tại 25 đơn vị trực thuộc.
 
Tại Hội thảo, Ông Yoon Hyo Won - Điều phối viên dự án của Industri ALL đã trao đổi thông tin hoạt động của của Industri ALL, các mục tiêu chiến lược, chính sách và hoạt động của Industri ALL về ngành mỏ; chia sẻ thông tin về Công ước 176 của ILO; Ông Nguyễn Anh Thơ - Phó Cục trưởng Cục An toàn Bộ lao động thương binh và Xã hội, trao đổi thông tin một số vấn đề ATVSLĐ của lĩnh vực khai thác mỏ trong bối cảnh hội nhập quốc tế hiện nay; Ông Nguyễn Kim Cẩn - Phó trưởng Ban An toàn Tập đoàn trao đổi thông tin về tổ chức hoạt động công tác ATVSLĐ trong TKV. 

 
Các đại biểu dự Hội thảo làm việc theo nhóm để thảo luận, trao đổi về tình hình công tác ATVSLĐ nơi làm việc, Luật pháp, chính sách của Nhà nước về công tác ATVSLĐ Ngành mỏ và kế hoạch hành động. Kết thúc Hội thảo sẽ có thông báo chung về chương trình hành động, đề xuất kiến nghị với Tập đoàn, Tổng Liên đoàn và các cơ quan quản lý Nhà Nước về thực hiện công tác ATVSLĐ trong thời gian tới./.
Lưu Thanh Hải

Chia sẻ bài viết: