Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                      THI ĐUA LĐSX THIẾT THỰC CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN, THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019;

Thi đua lao động sản xuất

Than Vàng Danh vinh danh 99 thợ lò có thu nhập cao

Ngày đăng: 13/3/2019

Vừa qua, Công ty CP than Vàng Danh đã tổ chức tuyên dương 99 công nhân tiêu biểu xuất sắc có tổng thu nhập tiền lương năm 2018 trên 300 triệu đồng.

Tại Hội nghị, Giám đốc và Chủ tịch Công đoàn Công ty đã biểu dương những cá nhân xuất sắc, tiêu biểu, lao động giỏi thu nhập cao, những cánh chim đầu đàn trong phong trào thi đua lao động sản xuất đóng góp quan trọng cùng CNCB toàn Công ty thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ Tập đoàn giao. Đồng thời khẳng định, trong năm 2019, lãnh đạo Công ty, lãnh đạo các phòng ban phân xưởng tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo mọi điều kiện để anh em có điều kiện làm việc tốt, an toàn, áp dụng cơ chế tiền lương, tiền thưởng hợp lý để động viên người lao động, đặc biệt là lực lượng thợ lò để họ có thể nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống gia đình, yên tâm gắn bó với Công ty, sẵn sàng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất 3,15 triệu tấn than Tập đoàn giao trong năm 2019. Kết thúc 2 tháng đầu năm, Công ty đã sản xuất trên 600.000 tấn than nguyên khai.
 

Nhân dịp này, mỗi cá nhân có mức thu nhập trên 300 triệu đồng trong năm 2018 được Tập đoàn thưởng 3 triệu đồng, Công ty thưởng 3 triệu đồng, Công đoàn Công ty thưởng 500 nghìn đồng. Tin tưởng rằng trong năm 2019, Than Vàng Danh sẽ có thêm nhiều thợ lò có mức thu nhập trên 300 triệu đồng./.
Vũ Đình Việt

Chia sẻ bài viết: