Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                     

Tin Tổng liên đoàn

Hội nghị BCH Tổng LĐLĐVN lần thứ 3: Thảo luận 4 nội dung quan trọng

Ngày đăng: 1/3/2019

Chiều 13.3, Tổng LĐLĐVN khai mạc Hội nghị Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN lần thứ ba (khóa XII).

Phát biểu khai mạc, đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN cho biết, Hội nghị lần này cho ý kiến về 4 nội dung quan trọng: Nghị quyết của Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN về công tác tài chính CĐ (thay thế Nghị quyết 9c/NQ-BCH và Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ); đề án thực hiện thí điểm mô hình chuỗi hoạt động kinh tế; Quy định chức danh tiêu chuẩn các chức danh cán bộ CĐ các cấp; tiến hành rà soát, bổ sung quy hoạch các chức danh Ban chấp hành Tổng LĐLĐVN khóa XII, năm 2019, nhiệm kỳ 2018-2023.

“Những nội dung của Hội nghị có liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp mà Đại hội XII CĐ Việt Nam đã đề ra, vì vậy, tôi đề nghị các đồng chí phát huy cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu, thảo luận, xem xét cho ý kiến để Ban Chấp hành quyết định vào cuối kỳ họp”- đồng chí Bùi Văn Cường nhấn mạnh.
 
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, năm 2018, đất nước đã đạt được những thành tựu rõ nét, toàn diện. Những thành tựu này có sự đóng góp hết sức quan trọng của NLĐ, của tổ chức CĐ các cấp. Đồng chí Vũ Đức Đam biểu dương, cảm ơn Tổng LĐLĐVN, cán bộ CĐ các cấp đã quyết tâm, nỗ lực cùng cả nước, Chính phủ đạt được những thành tích đáng phấn khởi trên.

Đồng chí Vũ Đức Đam bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, hoạt động CĐ trong các cơ quan hành chính nhà nước cần đổi mới mạnh mẽ hơn thích ứng với hội nhập quốc tế, nhất là trước bối cảnh CPTPP có hiệu lực. Đồng chí cũng nhấn mạnh Tổng LĐLĐVN cần đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ trong thủ tục hành chính để hoạt động CĐ hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ vào quản lý tài chính CĐ để minh bạch, công khai, hiệu quả hơn.

Đồng chí tin tưởng, với quyết tâm, Tổng LĐLĐVN sẽ đạt được những thành tích tốt hơn nữa, thực hiện tốt những nhiệm vụ được Đảng, nhân dân giao phó.

Phiên làm việc đầu tiên diễn ra dưới sự điều hành của đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN.

Tại phiên làm việc đầu tiên, đồng chí Phan Văn Anh, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN trình bày Tờ trình Nghị quyết của Ban Chấp hành Tổng LĐLĐVN về công tác tài chính CĐ (thay thế Nghị quyết 9c/NQ-BCH và Nghị quyết 7b/NQ-TLĐ); tờ trình Đề án thực hiện thí điểm mô hình chuỗi hoạt động kinh tế.

Đồng chí Trần Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN trình bày tờ trình Quy định tiêu chuẩn các chức danh cán bộ CĐ các cấp.

Các đại biểu sẽ chia thành 5 tổ để thảo luận các nội dung trên.
Nguồn: congdoan.vn

Chia sẻ bài viết: