Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                     

Tin Tập đoàn TKV

Tin Tổ chức Nhân sự

Ngày đăng: 26/3/2019

Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải vừa ký các quyết định liên quan đến công tác Tổ chức Nhân sự của Tập đoàn.
Theo Quyết định số 468/QĐ-TKV ngày 21/3/2019, kể từ ngày 1/4/2019, hợp nhất Văn phòng và Ban Hợp tác quốc tế Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam. Tên gọi sau hợp nhất là Văn phòng. Cơ cấu tổ chức của Văn phòng gồm: Phòng Văn thư - Lưu trữ; Phòng Truyền thông và quan hệ cộng đồng; Phòng Quản trị - Lễ tân; Phòng Văn hoá - Thể thao; Phòng Hợp tác quốc tế; Phòng Kế toán cơ quan và Đội xe.

Theo Quyết định số 469/QĐ-TKV ngày 21/3/2019, ông Nguyễn Ngọc Lân - Trưởng ban Hợp tác quốc tế Tập đoàn được bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh văn phòng Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, kể từ ngày 1/4/2019. Thời hạn giữ chức vụ của ông Nguyễn Ngọc Lân là 05 năm kể từ ngày được bổ nhiệm.
Nguồn: vinacomin.vn

Chia sẻ bài viết: