Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                      THI ĐUA LĐSX THIẾT THỰC CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN, THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019;

Tin Công đoàn TKV

Công đoàn TKV: Phát động phong trào thi đua trong tổ chức công đoàn.

Ngày đăng: 3/4/2019

Ngày 02/4/2019, Công đoàn TKV đã ban hành kế hoạch số 115/KH-CĐTKV, ngày 29 tháng 3 năm 2019 của Ban thường vụ Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam. V/v phát động và tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”. Trang TTĐT Công đoàn TKV đăng tải nội dung kế hoạch.

Tải file: Tại đây

Chia sẻ bài viết: