Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                      THI ĐUA LĐSX THIẾT THỰC CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN, THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019;

Tin tức

Hội nghị phổ biến công tác phòng chống tham nhũng năm 2019

Ngày đăng: 5/4/2019

Sáng ngày 5/4, tại Quảng Ninh, Tập đoàn tổ chức hội nghị phổ biến công tác phòng chống tham nhũng (PCTN) năm 2019 cho các cán bộ chủ chốt của Tập đoàn và các đơn vị.

Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương - Ban Nội chính TW và các đồng chí lãnh đạo Vụ; đồng chí Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn; đồng chí Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; lãnh đạo Đảng ủy, HĐTV, Ban lãnh đạo điều hành Tập đoàn; Đảng ủy TQN; Đoàn TQN; các Ban chuyên môn Tập đoàn và lãnh đạo chủ chốt các đơn vị trực thuộc Tập đoàn...
 

Hội nghị đã được nghe Tiến sĩ Nguyễn Xuân Trường, Vụ trưởng Vụ Địa phương - Ban Nội chính TW thông tin về công tác phòng chống tham nhũng trong thời gian qua được Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng phát động; trao đổi những nét nổi bật về kết quả công tác phòng chống tham nhũng của nước ta trong thời gian qua; những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN hiện nay và trong thời gian tới; nhận diện các biểu hiện tham nhũng trong doanh nghiệp nhà nước hiện nay; trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong công tác PCTN và trao đổi, giải đáp những vấn đề trong công tác PCTN...
 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải, Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn nêu rõ, trong thời gian qua, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về công tác PCTN, Tập đoàn xác định, công tác PCTN là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình SXKD và phát triển của Tập đoàn. Tập đoàn đã chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc công tác PCTN, các đơn vị đã tích cực triển khai thực hiện, ngăn chặn, xử lý các vụ việc tiêu cực, phòng chống tham nhũng lãng phí.

Đồng chí Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, đây là hội nghị quan trọng nhằm thông tin, phổ biến đến lãnh đạo chủ chốt của Tập đoàn và các đơn vị các nội dung công tác PCTN, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ chủ chốt trong công tác PCTN. Do vậy, đề nghị các đại biểu quán triệt, tiếp thu các chủ trương, quy định của TW và Ban Nội chính TW về công tác PCTN và triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Ban Nội chính TW về công tác PCTN; tiếp tục hoàn thiện các quy chế, quy định quản lý của Tập đoàn và các đơn vị trong sản xuất kinh doanh; chỉ đạo, thực hiện công tác kiểm tra, thanh tra các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực và tham nhũng, phát hiện, phòng ngừa, xử lý các vi phạm. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng, các tổ chức quần chúng và người lao động trong công tác PCTN, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, kiểm soát quyền lực, nâng cao trách nhiệm của doanh nghiệp nhà nước trong công tác PCTN…
Việt Trung

Chia sẻ bài viết: