Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                      THI ĐUA LĐSX THIẾT THỰC CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN, THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019;

Công tác Tuyên truyền

Đối thoại định kỳ về công tác ATVSLĐ

Ngày đăng: 11/4/2019

Ngày 09/4/2019, Hội đồng ATVSLĐ Tổng công ty Điện lực – TKV tổ chức đối thoại định kỳ về công tác An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn. Ông Nguyễn Văn Hải, Phó Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ Tổng công ty; đại diện Công đoàn Tổng công ty Điện lực và Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV đồng chủ trì Hội nghị.

Dự hội nghị có 56 công nhân lao động trực tiếp và 32 cán bộ, CNVC lao động của Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV. Tại hội nghị, người lao động đã được nghe kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý I năm 2019 của Tổng công ty Điện lực – TKV nói chung và Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV nói riêng. Có 07 ý kiến của người lao động liên quan đến chế độ, chính sách, công tác an toàn vệ sinh lao động ảnh hưởng trực tiếp đến điều kiện làm việc của người lao động trong đơn vị. Các ý kiến của người lao động đã được đại diện Hội đồng ATVSLĐ Tổng công ty giải đáp thỏa đáng, người lao động không còn ý kiến bổ sung.
 
Kết thúc phiên đối thoại, ông Nguyễn Văn Hải, Chủ tịch Hội đồng ATVSLĐ Tổng công ty đã kết luận và giao cho các Ban chuyên môn của Tổng công ty tiếp tục chỉ đạo để Công ty thực hiện đúng các quy định của Nhà nước về công tác an toàn vệ sinh lao động; đồng thời yêu cầu Giám đốc Công ty Nhiệt điện Cao Ngạn – TKV tiếp tục thực hiện đúng, đủ các nội quy, quy định của cấp trên về công tác ATVSLĐ; kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chấp hành quy định về ATVSLĐ đối với người lao động trong Công ty./.
Phạm Thùy Dương

Chia sẻ bài viết: