Vietnam National Union of Coal and Mining Workers

Cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam quyết tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; Nghị quyết Đại hội Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam lần thứ V, Nhiệm kỳ 2018 – 2023.                                                                                                                                                                                      MỤC TIÊU THI ĐUA CỦA CÔNG ĐOÀN THAN – KHOÁNG SẢN VIỆT NAM: “ĐỔI MỚI – THIẾT THỰC – HIỆU QUẢ”                                                                                                                                                                                      THI ĐUA LĐSX THIẾT THỰC CHÀO MỪNG THÁNG CÔNG NHÂN, THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2019;

Tin tức

Năm 2018, cổ tức Than Vàng Danh đạt 7%

Ngày đăng: 15/4/2019

Vừa qua, Công ty CP than Vàng Danh tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, gần 100 đại biểu đại diện cho trên 80% tổng số cổ phiếu sở hữu tham dự đại hội.

 
Theo báo cáo trình tại Đại hội, năm 2018 Than Vàng Danh hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2018 đề ra, trong đó: Than nguyên khai sản xuất xấp xỉ 2,8 triệu tấn, vượt trên 14% so với kế hoạch; Mét lò mới vượt trên 16% kế hoạch; doanh thu đạt trên 4.200 tỷ đồng vượt 30% so với kế hoạch; lợi nhuận đạt trên 85 tỷ đồng đạt 207% kế hoạch. Năm 2018 HĐQT và Ban lãnh đạo điều hành đã thực hiện tốt các chức năng nhiệm vụ của mình, phối kết hợp lãnh đạo, quản lý điều hành Công ty thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà nghị quyết Đại hội đã đề ra, nghĩa vụ với Nhà nước, với địa phương được thực hiện đầy đủ, vốn được bảo toàn và phát triển, đời sống việc làm của người lao động được quan tâm, chăm lo cải thiện, uy tín và thương hiệu Than Vàng Danh được nâng cao.
 
Năm 2019, Than Vàng Danh được giao sản xuất 3,15 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ gần 2,7 triệu tấn, doanh thu trên 3.900 tỷ đồng, lợi nhuận định mức trên 52 tỷ đồng. Công ty đã xây dựng và triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2019 theo 11 nhóm giải pháp, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra.
 
Đại hội hoàn thành toàn bộ các phần việc theo chương trình nghị sự đã đề ra và thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2018 là 7%, phấn đấu năm 2019 là 8%./.
Phạm Cường - Xuân Quang

Chia sẻ bài viết: