Tin Công đoàn TKV

Công đoàn TKV: Tập huấn sử dụng KPIs trong đánh giá hiệu quả công việc

Ngày đăng: 23/5/2019

Ngày 23/5/2019, Công đoàn TKV tổ chức lớp tập huấn, phổ biến chương trình đào tạo xây dựng hệ thống đánh giá hiệu quả công việc theo KPIs. Thạc sĩ Nguyễn Xuân Hải – Chuyên gia đào tạo và tư vấn quản trị nhân sự truyền đạt các nội dung tập huấn.

 
Tham dự lớp tập huấn gồm các đồng chí cán bộ Cơ quan Công đoàn TKV, Chủ tịch Công đoàn chuyên trách các đơn vị trực thuộc Công đoàn TKV.

Để thuận tiện cho việc học tập và thảo luận, lớp được chia thành các nhóm. Tại lớp học, các học viên đã được nắm bắt, tìm hiểu các nội dung: Lợi ích của đánh giá hiệu quả công việc; Kỹ năng và công cụ thực hiện đánh giá hiệu quả công việc; Tổ chức thực hiện đánh giá hiệu quả công việc tại TKV.

KPIs là một hệ thống các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành công việc của nhân viên. Đánh giá hiệu quả công việc một cách công bằng sẽ là đòn bẩy thúc đẩy nhân viên làm việc tốt hơn. Bằng việc thiết lập KPIs theo nguyên tắc SMART (cụ thể, đo lường được, khả thi, xuất phát từ mục tiêu chung, có hạn định thời gian), xây dựng thang đo KPIs, xác định trọng số cho KPIs, chấm điểm, tổng hợp điểm KPIs và xếp loại đánh giá thì mỗi nhân viên và người quản lý đều có thể đánh giá được hiệu quả công việc - mục tiêu được giao có hoàn thành hay không.

Các học viên thực hiện làm bài tập theo nhóm về thiết lập KPIs theo nguyên tắc SMART, từ đó các học viên đã hiểu được về KPIs, biết áp dụng KPIs trong công việc. Khi KPIs được áp dụng thì sẽ có những sự thay đổi trong phương pháp quản lý công việc, cách giao việc, cách đánh giá thực hiện công việc, tác phong làm việc của các cá nhân, sự phối hợp giữa các bộ phận, phương pháp lập, triển khai kế hoạch.

Tuy nhiên, để triển khai thực hiện KPIs thì các đơn vị cần phải thành lập Ban KPIs, đào tạo 100% nhận thức về KPIs, chuẩn hoá quy trình, mô tả công việc, xây dựng tiêu chí đánh giá công việc, xây dựng thang đo, ban hành quy trình KPIs và hướng dẫn thực hiện, vận hành thí điểm, sau đó điều chỉnh để hoàn thiện./.

Một số hình ảnh:
 

 
Ban Tuyên giáo Công đoàn TKV

Chia sẻ bài viết: