Tin Công đoàn TKV

Thông báo đón xem Chương trình Giờ thứ 9

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam sản xuất Chương trình giải trí phục vụ công nhân lao động (CNLĐ) năm 2022. (Giờ thứ 9+). Công đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam đã chọn 02 đơn vị: Công ty than Mạo Khê và Công ty than Thống nhất tham gia và được ghi hình tại Đài Truyền hình Việt Nam.