Công tác Tuyên truyền

Nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19"

Ngày đăng: 4/6/2021

Chiều ngày 03/6, tại trụ sở Tổng LĐLĐVN, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Lễ phát động đợt vận động nhắn tin “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID-19” trên Cổng thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400.

Nội dung tin nhắn theo cú pháp: Covid NK gửi 1408, trong đó: N là số bất kỳ trong khoảng từ 1 đến 2.000; K thể hiện là đơn vị nghìn đồng. (Mỗi tin nhắn đóng góp 1.000 đồng nhân N lần).

Đợt vận động “Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” chính thức bắt đầu với thời gian tiếp nhận tin nhắn đóng góp vì người nghèo là từ 15h00 ngày 03/6/2021 đến 24h00 ngày 02/8/2021.

Chia sẻ bài viết: