Công tác An toàn vệ sinh lao động

280 An toàn vệ sinh viên được huấn luyện nghiệp vụ

Ngày đăng: 16/6/2021

Vừa qua, Công ty CP Than Vàng Danh đã tổ chức 04 lớp huấn luyện nghiệp vụ An toàn vệ sinh viên cho 280 ATVSV trong toàn công ty.

 
Nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của từng An toàn vệ sinh viên (ATVSV) trong việc đôn đốc kiểm tra, tham gia kiến nghị những vấn đề liên quan đến công tác AT-VSLĐ trong sản xuất. Mạng lưới An toàn vệ sinh viên ( ATVSV) có vị trí quan trọng trong công tác an toàn vệ sinh lao động, là lực lượng nòng cốt thực hiện chức năng đôn đốc, nhắc nhở, giám sát phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn lao động xảy ra tại nơi sản xuất.

Do thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; Công ty đã tổ chức 4 lớp cho 280 ATVSV. Với tinh thần học tập nghiêm túc, các ATVSV đã được nghe giảng viên của Trường Cao đẳng Than - Khoáng sản Việt Nam trao đổi những nội dung một số điểm mới của Luật ATVSLĐ, đặc biệt là phương pháp và kỹ năng hoạt động của mạng lưới ATVSV.

Kết thúc lớp tập huấn 100% các ATVSV đã làm bài sát hạch và đề nghị cấp có thẩm quyền cấp chứng nhận ATVSV./.
 
 Phạm Công Hạnh

Chia sẻ bài viết: