Công tác An toàn vệ sinh lao động

Công ty Tuyển than Hòn Gai: Kiểm điểm công tác An toàn 6 tháng đầu năm 2021

Ngày đăng: 7/7/2021

Ngày 5/7, Công ty Tuyển than Hòn Gai tổ chức Hội nghị sơ kết công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021. Tới dự hội nghị có đồng chí Phạm Văn Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty. Các đồng chí Thường trực Đảng ủy, Ban Giám đốc, Công đoàn, Đoàn Thanh niên Công ty; Trưởng phòng, Quản đốc, Bí thư chi bộ, Chủ tịch công đoàn, Bí thư chi đoàn và An toàn trưởng các đơn vị.
Đ/c Vũ Tuấn Linh - Phó giám đốc Công ty báo cáo sơ kết công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
 
6 tháng đầu năm 2021, Công ty đã triển khai các biện pháp lãnh chỉ đạo nhất quán từ Đảng bộ đến cơ quan chuyên môn và các đoàn thể quần chúng, triển khai nhiều biện pháp quyết liệt nhằm ngăn ngừa và hạn chế tối đa TNLĐ, sự cố trong sản xuất. Bám sát chương trình mục tiêu kế hoạch đã đề ra, chủ động bằng nhiều giải pháp tích cực triển khai thực hiện tốt và đồng bộ công tác ATVSLĐ, phát huy sức mạnh và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; Thực hiện nghiêm túc các mục tiêu, biện pháp, giải pháp theo kết luận tại Hội nghị tổng kết công tác ATVSLĐ năm 2020 và biện pháp đảm bảo an toàn năm 2021; Vận dụng nhiều cơ chế chính sách để khuyến khích động viên kịp thời các đơn vị và cá nhân làm tốt công tác ATVSLĐ cũng như việc gắn hệ số lương an toàn cho người lao động, từ đó nêu cao ý thức tự giác trong việc chấp hành và chỉ đạo thực hiện công tác ATVSLĐ trong toàn Công ty. Trong 6 tháng đầu năm 2021 Công ty không để xảy ra TNLĐ, có 03 vụ sự cố gây mất ATVSLĐ. Báo cáo cũng nêu một số tồn tại trong quá trình thực hiện công tác ATVSLĐ đồng thời đưa ra 10 biện pháp trọng tâm nhằm đảm bảo an toàn 6 tháng cuối năm và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra trong năm 2021 với mục tiêu “An toàn - Xanh - Sạch - Đẹp”.
 

Đ/c Bùi Hữu Lý - Chủ tịch Công đoàn Công ty phát biểu tại Hội nghị
 
Bên cạnh các ý kiến tham luận của các đơn vị Sàng tuyển, Vận tải 2, các đại biểu đã nghe ý kiến phát biểu của đồng chí Bùi Hữu Lý - Chủ tịch Công đoàn Công ty về trách nhiệm trong công tác quản lý khi xảy ra sự cố, TNLĐ; các giải pháp kỹ thuật an toàn trong khai thác, phòng ngừa lật, đổ các phương tiện vận tải than.
 

Khen thưởng các cá nhân có thành tích trong công tác ATVSLĐ
 
Nhân dịp này, Công ty đã khen thưởng 22 tập thể và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện công tác ATVSLĐ 6 tháng đầu năm 2021, tổng số tiền trên 170 triệu đồng./.
Đức Lương

Chia sẻ bài viết: