Thi đua lao động sản xuất

Công đoàn than Hòn Gai: Triển khai nhiệm vụ quý III năm 2021

Ngày đăng: 11/7/2021

Vừa qua, Công đoàn Công ty than Hòn Gai đã tổ chức Hội nghị Ban chấp hành mở rộng, sơ kết hoạt động công đoàn quý II - Triển khai nhiệm vụ quý III năm 2021.

Toàn cảnh Hội nghị
 
Trong quý II năm 2021, Công đoàn và  Chuyên môn Công ty triển khai thực hiện có hiệu quả việc quan tâm chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động. Thu nhập tiền lương bình quân đạt 15,3 trđ/người/ tháng = 102 % KH, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ SXKD quý II và 6 tháng đầu năm 2021.
 
Nhiệm vụ trọng tâm trong quý III/2021 được tập trung vào 6 phần việc cụ thể. Công tác vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, quyết tâm kiểm soát không để dịch xâm nhập lây lan  đảm bảo thực hiện “Mục tiêu kép” được đặt lên hàng đầu.
 
Nhân dịp này, Công đoàn công ty đã khen thưởng các cá nhân có nhiều đóng góp trong việc chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn với số tiền gần 150 triệu./.
Phạm Thị Thu Huyền

Chia sẻ bài viết: