Công tác Tuyên truyền

Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả tập huấn nghiệp vụ Công đoàn

Ngày đăng: 1/12/2021

Thực hiện chương trình công tác năm 2021, vừa qua, tại Hội trường Công ty, Công đoàn Công ty CP Kinh doanh than Cẩm Phả đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 50 cán bộ Công đoàn là các đồng chí Ủy viên BCH, UBKT, Ban Nữ công Công đoàn Công ty; Ủy viên BCH Công đoàn bộ phận; Trưởng tiểu ban Nữ công các đơn vị trực thuộc.
Đồng chí Đỗ Văn Khánh, Phó ban Chính sách Pháp luật và Quan hệ Lao động - Liên đoàn Lao động tỉnh Quảng Ninh truyền đạt các nội dung của Bộ Luật Lao động năm 2019.
 

Quang cảnh lớp tập huấn
 
Tại lớp tập huấn các học viên sôi nổi thảo luận, trao đổi các phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình cụ thể tại Công ty và các đơn vị.

Thông qua đợt tập huấn các học viên được trau dồi thêm các kiến thức, tổ chức tốt các hoạt động từ Công đoàn bộ phận đến Công ty, xây dựng Công đoàn Công ty ngày càng vững mạnh, xây dựng Công ty phát triển bền vững./.
 
Bùi Kim Oanh

Chia sẻ bài viết: