Công tác Tuyên truyền

Hội nghị khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012 tại Công ty than Mạo Khê

Ngày đăng: 7/10/2022

Căn cứ Kế hoạch số 238/KH-TLĐ, ngày 18/8/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, sáng ngày 5/10 tại Công ty than Mạo Khê, Đoàn công tác do đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn cùng đại diện các Ban Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội tham gia hội nghị khảo sát, đánh giá tình hình thực hiện Luật Công đoàn 2012.
Về phía Công đoàn TKV có đồng chí Phạm Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch và đại diện Ban CSPL&QHLĐ Công đoàn TKV; Về phía Công ty than Mạo Khê có các đồng chí Nguyễn Văn Tuân - Bí thư, Giám đốc; Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch công đoàn cùng đại diện Đảng ủy, các phòng chức năng trong Công ty.
 
Đ/c Nguyễn Văn Vĩnh - Chủ tịch Công đoàn công ty báo cáo kết quả triển khai thực hiện Luật Công đoàn 2012 tại đơn vị
 
Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch công đoàn Công ty đã báo đánh giá tình hình thực hiện Luật công đoàn năm 2012 tại Công ty than Mạo Khê trong 10 năm qua. Ban chấp hành Công đoàn Công ty xây dựng quy chế phối hợp giữa Công đoàn và Giám đốc về việc tổ chức phong trào CNVCLĐ và hoạt động đoàn, làm tốt công tác phát triển đoàn viên và thành lập các công đoàn bộ phận mới phù hợp theo mô hình SXKD của Công ty, đã kết nạp đoàn viên mới là 1.650 người. Với chức năng của tổ chức Công đoàn, hằng năm Công đoàn Công ty xây dựng kế hoạch tham gia quan lý, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động, tổ chức kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam tại các phòng, ban, phân xưởng; tham gia cùng Giám đốc xây dựng, ban hành quy định quản lý lao động và tiền lương; quy định sử dụng quỹ khen thưởng, phúc lợi; quy định trả lương an toàn; quy định minh bạch hóa tiền lương, thưởng… đối với người lao động; tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của người lao động, tập thể người lao động, xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và thực hiện đảm bảo chế độ lương, phụ cấp cho cán bộ công đoàn theo quy định của pháp luật…. Báo cáo do đồng chí Chủ tịch công đoàn Công ty than Mạo Khê trình bày cũng nêu lên một số nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn và các Luật khác để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất phù hợp với nội dung của các luật mới ban hành.

Các đại biểu đại diện Công đoàn TKV, Công ty than Mạo Khê tham gia ý kiến tập trung vào việc thực hiện quy chế phối hợp, cơ chế đầu tư xây dựng nhà ở cho gia đình công nhân mỏ, mức ưu đại thuế thu nhập cá nhân…
 

Đ/c Ngọ Duy Hiểu phát biểu tại hội nghị
 
Hội nghị đã nghe ý kiến phát biểu của đoàn công tác trong việc triển khai Luật công đoàn năm 2012 và làm rõ thêm một số vấn đề trong hoạt động công tác công đoàn tại cơ sở. Đặc biệt đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn nhấn mạnh việc triển khai Luật Công đoàn năm 2012 đến nay là cơ sở pháp lý để các cấp công đoàn triển khai thực hiện nghĩa vụ, quyền của đoàn viên và người lao động. Đồng thời trước yêu cầu đổi mới và hội nhập, Công đoàn Việt Nam phải đổi mới quy định của pháp luật, thể chế hóa Hiến pháp 2013 và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, theo đó đổi mới nội dung Luật Công đoàn Việt Nam là rất cần thiết tạo hành lang pháp lý thuận lợi nhất để Công đoàn Việt Nam phát huy vai trò của tổ chức, bảo vệ tốt nhất quyền lợi người lao động.
 

Đoàn công tác chụp ảnh lưu niệm bên tượng đài Nguyễn Đức Cảnh - trong công viên mỏ Mạo Khê 
 

Đoàn công tác thăm công nhân Bùi Văn Thắng - PX Đào lò 2 ở phòng C308 tập thể Vĩnh Xuân

 
Kết thúc chương trình làm việc đoàn công tác đã tham quan một số công trình phúc lợi phục vụ đời sống của CNVCLĐ và nhân dân trên địa bàn tại khu tập thể Vĩnh Xuân và công viên Mỏ Mạo Khê.
Ngọc Thủy (Ảnh: Phạm Hùng)

Chia sẻ bài viết:

Hình ảnh hoạt động

Các ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19 tham gia Cuộc thi "Giai điệu nơi tuyến đầu"

Ca khúc Công đoàn Than - Khoáng sản