Chúng tôi trả lời

Điều trị tai nạn dài ngày có bị chấm dứt hợp đồng lao động?
Chuyên mục:
Lao động
Người hỏi:
Nguyễn Văn A
Email:
A@gmail.com
Số điện thoại:
0912357xxx
Tiêu đề câu hỏi:
Điều trị tai nạn dài ngày có bị chấm dứt hợp đồng lao động?
Câu hỏi:
Tôi ký hợp đồng lao động xác định thời hạn 3 năm với công ty. Trong quá trình làm việc chẳng may bị tai nạn lao động. Đến nay tôi đã nằm viện điều trị được 5 tháng. Nếu tôi điều trị tai nạn lao động mất một thời gian dài mới đi làm lại được thì Công ty có quyền chấm dứt hợp đồng lao động không?
Trả lời:
Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn TKV trả lời:

Điều 39 Bộ luật Lao động năm hiện hành quy định các trường hợp người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động như sau:

1. Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều 38 của Bộ luật này.

2. Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý.

3. Lao động nữ quy định tại khoản 3 Điều 155 của Bộ luật này.

4. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Điểm b) Khoản 1 Điều 38 Bộ luật lao động năm hiện hành quy định:

1. Người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:

b) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục. Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

Như vậy, trường hợp của bác bạn đã kí hợp đồng 3 năm mà bị tai nạn phải điều trị theo quyết định của cơ sở khám bệnh, thì công ty không được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng, trừ trường hợp bác bạn đã điều trị 6 tháng liên tục mà khả năng lao động chưa hồi phục.