Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Chủ đề:
Tiêu đề:
STT
Câu hỏi
Người hỏi
Ngày hỏi
Chi tiết
1
Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì?
Nguyễn Văn A
3/3/2021
2
Chi phí cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 thế nào?
Nguyễn Văn A
26/2/2021
3
Gần hết HĐLĐ, không tham gia BHXH được không?
Nguyen N N
15/11/2017
4
Liên quan đến tư cách đại biểu dự Đại hội công đoàn các cấp
Công đoàn cơ sở
28/9/2017
5
Liên quan đến nhân sự BCH tại đại hội Công đoàn các cấp
Công đoàn cơ sở
28/9/2017