Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Chủ đề:
Tiêu đề:
STT
Câu hỏi
Người hỏi
Ngày hỏi
Chi tiết
1
Tự ý nghỉ việc có phải trợ cấp thôi việc?
Nguyễn Văn A
10/5/2021
2
Bảo hiểm xã hội một lần
Trương Thị N
10/5/2021
3
Nghỉ phép năm khi đang thử việc?
Vũ Văn B
20/4/2021
4
Nghỉ phép nhưng vẫn đi làm, tính ngày công thế nào?
Nguyễn Văn A
20/4/2021
5
Bị sa thải có được trả lương không?
Nguyễn Văn A
22/3/2021
6
Nghỉ thai sản xong, có được nghỉ thêm?
Trương Thị N
22/3/2021
7
Đóng bảo hiểm xã hội ngắt quãng, có được hưởng chế độ thai sản?
Trương Thị N
11/3/2021
8
Làm Tết, không được trả 300% lương mà nghỉ bù 2 ngày, đúng không?
Nguyễn Văn A
11/3/2021
9
Khi nào được tổ chức làm thêm giờ?
Nguyễn Văn A
4/3/2021
10
Có được bảo hiểm xã hội một lần bằng số tiền đã đóng?
Trương Thị N
4/3/2021
11
Quốc hội có những chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn gì?
Nguyễn Văn A
3/3/2021
12
Thử việc 2 tháng có được trợ cấp thôi việc?
Nguyễn Văn A
2/3/2021
13
Thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp có được cộng dồn?
Trương Thị N
2/3/2021
14
Nghỉ việc bao lâu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần?
Trương Thị N
1/3/2021
15
Nghỉ quá 5 ngày trong tháng có được trợ cấp thôi việc?
Nguyễn Văn A
1/3/2021
16
Đổi giờ tăng ca thành giờ nghỉ phép năm được không?
Nguyễn Văn A
26/2/2021
17
Chi phí cách ly y tế trong phòng, chống dịch COVID-19 thế nào?
Nguyễn Văn A
26/2/2021
18
Chấm dứt hợp đồng lao động với lao động nữ kết hôn
Trương Thị N
24/2/2021
19
Giữ tiền đặt cọc khi thử việc và hồ sơ gốc?
Nguyễn Văn A
23/12/2020
20
Mức hưởng khi bị tai nạn lao động là như thế nào?
Vũ Văn B
23/12/2020
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 |