Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Chủ đề:
Tiêu đề:
STT
Câu hỏi
Người hỏi
Ngày hỏi
Chi tiết
1
Không trả đủ tiền lương làm đêm cho người lao động sẽ bị phạt nhiều mức
Nguyễn Văn A
16/4/2023
2
Khi nào được hưởng chế độ tai nạn lao động?
Vũ Văn B
16/4/2023
3
Doanh nghiệp có được chấm dứt hợp đồng lao động với hàng ngàn người?
Trương Thị N
16/4/2023
4
Lao động đã nghỉ hưu tiếp tục làm việc, thì có được trợ cấp thôi việc?
Nguyễn Văn A
16/4/2023
5
Lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng có được nhận hỗ trợ của công đoàn?
Trần Thị M
16/4/2023
6
Nghỉ việc trước Tết có được nhận tiền thưởng Tết không?
Nguyễn Văn A
7/2/2023
7
Nghỉ ốm quá lâu có bị công ty chấm dứt hợp đồng lao động?
Vũ Văn B
7/2/2023
8
Quy định về thời hạn yêu cầu bồi thường, trả tiền bảo hiểm thế nào?
Trương Thị N
7/2/2023
9
Phá thai bệnh lý có được hưởng chế độ thai sản không?
Trần Thị M
7/2/2023
10
Tăng lương cơ sở, chế độ thai sản thay đổi thế nào?
Trương Thị N
5/12/2022
11
Lương trong HĐLĐ thấp hơn quy định, xử lý thế nào?
Nguyễn Văn A
5/12/2022
12
Người lao động xin nghỉ việc, công ty có phải bồi thường HĐLĐ?
Vũ Văn B
5/12/2022
13
Doanh nghiệp khó khăn, có phải thưởng Tết cho người lao động?
Nguyễn Văn A
5/12/2022
14
Tăng lương cơ sở, mức thanh toán trực tiếp bảo hiểm y tế tăng thế nào?
Vũ Văn B
5/12/2022
15
Những khoản tiền thưởng nào không phải nộp thuế thu nhập cá nhân?
Trương Thị N
23/11/2022
16
Khi nào công ty không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động?
Nguyễn Văn A
4/11/2022
17
Can thiệp vào việc bầu cử công đoàn bị xử phạt thế nào?
Vũ Văn B
4/11/2022
18
Thời hiệu giải quyết tranh chấp lao động cá nhân thế nào?
Nguyễn Văn A
4/11/2022
19
Người sử dụng lao động có nghĩa vụ gì đối với công đoàn?
Vũ Văn B
4/11/2022
20
Lương hưu của người lao động đóng bảo hiểm xã hội 31 năm?
Trương Thị N
4/11/2022
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |