Tư vấn pháp luật

Tư vấn pháp luật

Chủ đề:
Tiêu đề:
STT
Câu hỏi
Người hỏi
Ngày hỏi
Chi tiết
1
Mức hỗ trợ kinh phí phục hồi chức năng lao động là bao nhiêu?
Vũ Văn B
4/1/2022
2
Quy định về mức bình quân tiền lương đóng BHXH để tính lương hưu?
Nguyễn Văn A
4/1/2022
3
Lao động nữ có được đi làm trước khi hết thời hạn nghỉ thai sản không?
Trương Thị N
4/1/2022
4
Trường hợp được điều chỉnh lương hưu
Vũ Văn B
24/12/2021
5
Ngoài lương hưu, người lao động còn được nhận thêm khoản tiền nào?
Nguyễn Văn A
24/12/2021
6
Tiền lương làm thêm giờ có được miễn thuế thu nhập cá nhân?
Nguyễn Văn A
24/12/2021
7
Có được tạm hoãn hợp đồng lao động để dưỡng thai?
Trương Thị N
17/12/2021
8
Có được xử lý kỷ luật đối với lao động nam nuôi con nhỏ?
Vũ Văn B
17/12/2021
9
Trường hợp nào có thể lựa chọn nghỉ hưu sớm?
Nguyễn Văn A
17/12/2021
10
Phải nghỉ việc, muốn đóng tiếp bảo hiểm xã hội cần làm gì?
Nguyễn Văn A
30/11/2021
11
Chế độ hưởng thai sản thế nào?
Trương Thị N
30/11/2021
12
Chế độ hưởng thất nghiệp trong thời gian tạm giam?
Trần Thị M
30/11/2021
13
Nghỉ làm từ tháng 9.2021 có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không?
Nguyễn Văn A
30/11/2021
14
Hồ sơ hưởng chế độ thai sản bao gồm những gì?
Trương Thị N
30/11/2021
15
Người hưu trí gia hạn thẻ bảo hiểm y tế ở đâu?
Nguyễn Văn A
18/11/2021
16
Tham gia bảo hiểm xã hội 20 năm có được bảo lưu thời gian đóng không?
Trương Thị N
18/11/2021
17
Quy định về các đối tượng được hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần
Trương Thị N
18/11/2021
18
Quy định về Bảo hiểm thất nghiệp?
Vũ Văn B
13/10/2021
19
Nghị quyết số 116/NQ-CP quy định cụ thể thế nào?
Nguyễn Văn A
13/10/2021
20
Có được nhận hỗ trợ khi làm việc theo phương thức “3 tại chỗ”?
Nguyễn Văn A
7/10/2021
Trang: 1  |  2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |