Chúng tôi trả lời

Đối tượng được Nhà nước hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Trần Thành Chinh
Email:
chinhtran123@gmail.com
Số điện thoại:
09113451234
Tiêu đề câu hỏi:
Đối tượng được Nhà nước hỗ trợ tham gia BHXH tự nguyện
Câu hỏi:
Xin cơ quan BHXH cho biết những đối tượng nào được Nhà nước hỗ trợ khi tham gia BHXH tự nguyện?
Trả lời:
BHXH tự nguyện là loại hình BHXH do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng BHXH để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.
Người tham gia BHXH tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên, không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc. Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, ấp, bản, làng, tổ dân phố, khu phố; người lao động giúp việc gia đình; người tham gia các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không hưởng tiền lương, xã viên không hưởng tiền lương, tiền công làm việc trong hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã; người nông dân, người lao động tự tạo việc làm bao gồm những người tự tổ chức hoạt động lao động để có thu nhập cho bản thân và gia đình; người lao động đã đủ điều kiện về tuổi đời nhưng chưa đủ điều kiện về thời gian đóng để hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật về BHXH.
Mức đóng của người tham gia BHXH tự nguyện hằng tháng bằng 22% mức thu nhập tháng người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn. Mức thu nhập tháng do người tham gia BHXH tự nguyện lựa chọn thấp nhất bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn theo quy định của Thủ tướng Chính phủ (thời điểm tháng 9.2016 là 700.000 đồng/tháng (theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg ngày 19.11.2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều cho giai đoạn 2016 - 2020) và cao nhất bằng 20 lần mức lương cơ sở tại thời điểm đóng.
Cụ thể: Mức thấp nhất: 700.000 đồng x 22% = 154.000 đồng/tháng (quy định cũ là: 22% x 1.210.000 đồng = 266.200 đồng); mức cao nhất: 24.200.000 đồng x 22% = 5.324.000 đồng/tháng.
Người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỉ lệ phần trăm (%) trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, cụ thể: Bằng 30% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ nghèo; bằng 25% đối với người tham gia BHXH tự nguyện thuộc hộ cận nghèo; bằng 10% đối với các đối tượng khác.
Thời gian hỗ trợ tùy thuộc vào thời gian tham gia BHXH tự nguyện thực tế của mỗi người nhưng không quá 10 năm (120 tháng). Việc hỗ trợ tiền đóng BHXH của Nhà nước đối với người tham gia BHXH tự nguyện được thực hiện từ ngày 1.1.2018./.