Chúng tôi trả lời

Đóng thêm BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu hằng tháng
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Ban đọc
Email:
Số điện thoại:
01267188XXX
Tiêu đề câu hỏi:
Đóng thêm BHXH tự nguyện để hưởng lương hưu hằng tháng
Câu hỏi:
Trước đây tôi có đi làm, đóng BHXH được 10 năm nhưng đã nghỉ và rút BHXH một lần. Nay tôi đã 60 tuổi, chuẩn bị nghỉ việc, nhưng mới đóng BHXH được 15 năm. Tôi làm sao để được hưởng lương hưu hàng tháng?
Trả lời:
Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao động trả lời: 
Điều 8 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐTB&XH quy định:
1. Người tham gia BHXH tự nguyện được chọn một trong các phương thức đóng quy định tại các Điểm a, b, c, d và đ Khoản 1 Điều 9 Nghị định số 134/2015/NĐ-CP .
2. Riêng đối với người tham gia BHXH đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu nhưng thời gian đóng BHXH còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng), ngoài lựa chọn một trong các phương thức đóng quy định tại Khoản 1 Điều này còn được lựa chọn phương thức đóng một lần cho đủ 20 năm đóng để hưởng lương hưu.
Như vậy, bạn có thể liên hệ với UBND cấp xã hay bưu cục gần nơi bạn cư trú để hỏi về thủ tục đóng BHXH tự nguyện một lần ngay để hưởng lương hưu. Mức đóng cụ thể do bạn lựa chọn phù hợp với thu nhập.