Chúng tôi trả lời

Bị tạm đình chỉ công việc, có được hưởng lương?
Chuyên mục:
Lao động
Người hỏi:
Trần Văn B
Email:
Btv@gmail.com
Số điện thoại:
0123xxxx368
Tiêu đề câu hỏi:
Bị tạm đình chỉ công việc, có được hưởng lương?
Câu hỏi:
Vừa qua, do mâu thuẫn trong công việc, chúng tôi có gây gổ với nhau. Sau đó, chúng tôi bị công ty quyết định tạm đình chỉ công việc. Chúng tôi có được hưởng lương trong thời gian bị tạm đình chỉ này không?
Trả lời:
Điều 129 Bộ luật Lao động quy định về tạm đình chỉ công việc như sau:

1. Người sử dụng lao động có quyền tạm đình chỉ công việc của người lao động khi vụ việc vi phạm có những tình tiết phức tạp, nếu xét thấy để người lao động tiếp tục làm việc sẽ gây khó khăn cho việc xác minh. Việc tạm đình chỉ công việc của người lao động chỉ được thực hiện sau khi tham khảo ý kiến của tổ chức đại diện tập thể lao động tại cơ sở.

2. Thời hạn tạm đình chỉ công việc không được quá 15 ngày, trường hợp đặc biệt cũng không được quá 90 ngày. Trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc, người lao động được tạm ứng 50% tiền lương trước khi bị đình chỉ công việc.

Hết thời hạn tạm đình chỉ công việc, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc.

3. Trường hợp người lao động bị xử lý kỷ luật lao động, người lao động cũng không phải trả lại số tiền lương đã tạm ứng.

4. Trường hợp người lao động không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.

Như vậy, trong thời gian bị tạm đình chỉ công việc các bạn được tạm ứng 50% tiền lương. Nếu bạn không bị xử lý kỷ luật lao động thì được người sử dụng lao động trả đủ tiền lương cho thời gian bị tạm đình chỉ công việc.