Chúng tôi trả lời

Cách tính hưởng chế độ khi người lao động bị sảy thai
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Vũ Thị M
Email:
M@gmail.com
Số điện thoại:
02033xxxxxx
Tiêu đề câu hỏi:
Cách tính hưởng chế độ khi người lao động bị sảy thai
Câu hỏi:
Tôi bị sảy thai sớm dưới 10 tuần tuổi, vậy sẽ được hưởng chế độ thai sản như thế nào? Mức lương đóng BHXH 6 tháng liền kề của tôi là 5.055.000 đồng và số ngày nghỉ sau khi ra viện là bao nhiêu?
Trả lời:
Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn TKV trả lời:

Điều 33 Luật BHXH hiện hành quy định thời gian hưởng chế độ khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý như sau:

1. Khi sẩy thai, nạo, hút thai, thai chết lưu hoặc phá thai bệnh lý thì lao động nữ được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền. Thời gian nghỉ việc tối đa được quy định như sau:

a) 10 ngày nếu thai dưới 05 tuần tuổi;

b) 20 ngày nếu thai từ 05 tuần tuổi đến dưới 13 tuần tuổi;

c) 40 ngày nếu thai từ 13 tuần tuổi đến dưới 25 tuần tuổi; 

d) 50 ngày nếu thai từ 25 tuần tuổi trở lên. 

2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản quy định tại khoản 1 điều này tính cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần.

Điều 39 Luật BHXH hiện hành quy định về mức hưởng chế độ thai sản như sau:

1. NLĐ động hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các điều 32, 33, 34, 35, 36 và 37 của luật này thì mức hưởng chế độ thai sản được tính như sau:

a) Mức hưởng một tháng bằng 100% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 tháng trước khi nghỉ việc hưởng chế độ thai sản. Trường hợp người lao động đóng BHXH chưa đủ 6 tháng thì mức hưởng chế độ thai sản theo quy định tại điều 32, Điều 33, các khoản 2, 4, 5 và 6 điều 34, điều 37 của luật này là mức bình quân tiền lương tháng của các tháng đã đóng BHXH.

Cơ quan BHXH sẽ tính cụ thể để chi trả cho bạn.