Chúng tôi trả lời

Chấm dứt H ĐLĐ đúng hay sai?
Chuyên mục:
Lao động
Người hỏi:
Vũ Thị M
Email:
M@gmail.com
Số điện thoại:
0912357xxx
Tiêu đề câu hỏi:
Chấm dứt H ĐLĐ đúng hay sai?
Câu hỏi:
Tôi làm việc tại Công ty A theo hợp đồng lao động có thời hạn 24 tháng từ 01/01/2013 đến 31/12/2014. Đến tháng 02 năm 2014, tôi được bầu làm Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty A, nhiệm kỳ 2014-2016 (cán bộ công đoàn không chuyên trách). Ngày 15/12/2014 Công ty A thông báo bằng văn bản chấm dứt hợp đồng lao động với tôi vào thời điểm 31/12/2014, vì Công ty cho rằng thời hạn hợp đồng lao động giữa Công ty với tôi đã hết hiệu lực. Tôi có đề nghị Công ty gia hạn hợp đồng lao động, nhưng lãnh đạo công ty không giải quyết? Việc Công ty chấm dứt hợp đồng lao động với tôi là đúng hay sai? Nếu sai, tôi phải làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình?
Trả lời:

Việc Công ty A chấm dứt HĐLĐ với anh là sai.

Căn cứ pháp lý: Theo Khoản 6 Điều 192 Bộ luật lao động, Điều 5 Nghị định 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/01/2015: Anh được bầu làm Chủ tịch Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ năm 2014-2016, là cán bộ công đoàn không chuyên trách nên HĐLĐ của anh được kéo dài đến hết nhiệm kỳ (2014 - 2016).

Để bảo vệ quyền lợi của mình: Anh có quyền yêu cầu  Hoà giải viên hoặc Toà án giải quyết tranh chấp lao động cá nhân (Điều 201 Bộ luật lao động) hoặc thực hiện quyền khiếu nại theo Luật Khiếu nại.