Chúng tôi trả lời

Chỉ được nghỉ dưỡng sức sau sinh 2 - 3 ngày có đúng luật?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Vũ Thị M
Email:
M@gmail.com
Số điện thoại:
02033xxxxxx
Tiêu đề câu hỏi:
Chỉ được nghỉ dưỡng sức sau sinh 2 - 3 ngày có đúng luật?
Câu hỏi:
Tôi là nữ công nhân đang nghỉ thai sản và làm việc tại doanh nghiệp nhà nước. Cho tôi hỏi Công ty tôi thường cho công nhân nghỉ 2 đến 3 ngày dưỡng sức sau sinh và nói là bảo hiểm giao cho công ty tự thanh toán, như vậy có đúng không? Theo quy định thì người lao động được nghỉ dưỡng sức sau sinh từ 5 - 7 ngày tùy theo sinh thường hay mổ.
Trả lời:
Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn TKV trả lời:

Điều 41 Luật BHXH hiện hành quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản như sau:

1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại Điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3 Điều 34 của Luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 05 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

2. Số ngày nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe quy định tại khoản 1 Điều này do người sử dụng lao động và Ban Chấp hành công đoàn cơ sở quyết định, trường hợp đơn vị sử dụng lao động chưa thành lập công đoàn cơ sở thì do người sử dụng lao động quyết định. Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe được quy định như sau:

a) Tối đa 10 ngày đối với lao động nữ sinh một lần từ hai con trở lên;

b) Tối đa 07 ngày đối với lao động nữ sinh con phải phẫu thuật;

c) Tối đa 05 ngày đối với các trường hợp khác.

3. Mức hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản một ngày bằng 30% mức lương cơ sở.

Do đó, công ty bạn chỉ cho người lao động nghỉ chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản từ 2 đến 3 ngày là không đúng với pháp luật và cần điều chỉnh lại.