Chúng tôi trả lời

Công ty cũ không trả sổ BHXH phải làm sao?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Nguyễn văn A
Email:
xxxxx@gmail.com
Số điện thoại:
0936729xxx
Tiêu đề câu hỏi:
Công ty cũ không trả sổ BHXH phải làm sao?
Câu hỏi:
Tôi làm việc cho một Cty Taxi, sau tôi xin chuyển sang làm cho Cty Taxi khác. Cty nói vì tôi làm cho Cty khác nên không trả sổ BHXH cho tôi đúng không?
Trả lời:
Khoản 3, điều 47 BLLĐ 2012 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động (NSDLĐ) khi chấm dứt HĐLĐ như sau: 3. NSDLĐ có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ BHXH và những giấy tờ khác mà NSDLĐ đã giữ lại của NLĐ.

Do đó, việc Cty không trả sổ BHXH cho bạn khi bạn đã chấm dứt HĐLĐ là trái pháp luật. Bạn có thể yêu cầu Cty trả sổ BHXH, trường hợp Cty không trả, bạn khởi kiện Cty ra tòa để được bảo vệ quyền lợi.