Chúng tôi trả lời

Làm việc dưới 1 năm có được thanh toán tiền phép?
Chuyên mục:
Lao động
Người hỏi:
Nguyễn Văn B
Email:
B@gmail.com
Số điện thoại:
0912357xxx
Tiêu đề câu hỏi:
Làm việc dưới 1 năm có được thanh toán tiền phép?
Câu hỏi:
Tôi đang làm tại một Công ty có ký hợp đồng lao động thời hạn 1 năm. Tuy nhiên, tôi mới làm việc được 7 tháng thì thấy công việc không phù hợp nên đã xin nghỉ. Trong thời gian làm việc tại công ty, tôi chưa nghỉ phép ngày nào, vậy khi nghỉ tôi có được thanh toán tiền lương những ngày phép chưa nghỉ hay không?
Trả lời:
Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn TKV trả lời:

Điều 114 Bộ luật Lao động hiện hành quy định về thanh toán tiền lương những ngày chưa nghỉ như sau:
 
1. Người lao động do thôi việc, bị mất việc làm hoặc vì các lý do khác mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được thanh toán bằng tiền những ngày chưa nghỉ.

2. Người lao động có dưới 12 tháng làm việc thì thời gian nghỉ hằng năm được tính theo tỷ lệ tương ứng với số thời gian làm việc. Trường hợp không nghỉ thì được thanh toán bằng tiền.

Khoản 9, Điều 1, Nghị định 148/2018/NĐ-CP quy định Sửa đổi Khoản 2 Điều 26 Nghị định 05/2015/NĐ-CP định như sau:

“2. Tiền lương làm căn cứ để trả cho người lao động trong ngày nghỉ hằng năm tại Điều 111; ngày nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc tại Điều 112; ngày nghỉ lễ, tết tại Điều 115 và ngày nghỉ việc riêng có hưởng lương tại Khoản 1 Điều 116 của Bộ luật lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng theo quy định của người sử dụng lao động, nhân với số ngày người lao động nghỉ hằng năm, nghỉ hằng năm tăng thêm theo thâm niên làm việc, nghỉ lễ, tết, nghỉ việc riêng có hưởng lương.”

Như vậy, trường hợp bạn làm việc dưới một năm khi nghỉ việc vẫn được thanh toán tiền lương những ngày phép chưa nghỉ. Mức tiền lương đối với những ngày phép chưa nghỉ được xác định theo quy định pháp luật đã trích dẫn ở trên.