Chúng tôi trả lời

Lao động nữ mang thai được chấm dứt hợp đồng lao động khi nào?
Chuyên mục:
Lao động
Người hỏi:
Nguyễn Văn B
Email:
B@gmail.com
Số điện thoại:
02033xxxxxx
Tiêu đề câu hỏi:
Lao động nữ mang thai được chấm dứt hợp đồng lao động khi nào?
Câu hỏi:
Tôi đang mang thai tháng thứ 5. Hiện tại sức khỏe tôi thường xuyên không tốt và bác sĩ cũng khuyên tôi nên nghỉ làm ở nhà để đảm bảo sức khỏe cho mẹ và con. Tôi làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn thì có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay không?
Trả lời:
Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn TKV trả lời:

Điều 156 Bộ luật Lao động năm hiện hành quy định quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai như sau: Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động. Thời hạn mà lao động nữ phải báo trước cho người sử dụng lao động tuỳ thuộc vào thời hạn do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.

Điều 8 Nghị định 85/2015/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về chính sách đối với lao động nữ hướng dẫn cụ thể về quyền đơn phương chấm dứt, tạm hoãn hợp đồng lao động của lao động nữ mang thai như sau:

1. Lao động nữ mang thai nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi thì có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hoặc tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động, kèm theo ý kiến đề nghị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi.

2. Thời hạn báo trước để đơn phương chấm dứt, tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động theo thời hạn mà cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định. 

3. Trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, thời gian tạm hoãn do người lao động thỏa thuận với người sử dụng lao động, nhưng tối thiểu phải bằng thời gian do cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định tạm nghỉ.

Trường hợp không có chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về thời gian tạm nghỉ thì hai bên thỏa thuận về thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.

Căn cứ quy định nêu trên, bạn có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động nếu có chỉ định của cơ sở khám, chữa bệnh có thẩm quyền.