Chúng tôi trả lời

Nghỉ khi thử việc có phải báo trước không?
Chuyên mục:
Lao động
Người hỏi:
Nguyễn Văn A
Email:
A@gmail.com
Số điện thoại:
02033xxxxxx
Tiêu đề câu hỏi:
Nghỉ khi thử việc có phải báo trước không?
Câu hỏi:
Đầu năm 2019, tôi có kí hợp đồng thử việc với doanh nghiệp. Hợp đồng ghi: Người lao động nếu nghỉ việc vì bất kỳ lý do gì thì phải báo trước 10 ngày, nếu không công ty sẽ không trả bất kỳ khoản phí nào cho người lao động. Khi hết hạn hợp đồng thử việc, do công việc không phù hợp nên tôi có thông báo với phòng tổ chức lao động không làm việc tại doanh nghiệp nữa và không ký hợp đồng chính thức. Doanh nghiệp yêu cầu tôi phải đi làm thêm 10 ngày để được thanh toán đầy đủ. Trường hợp của tôi có vi phạm hợp đồng là phải báo trước 10 ngày thì mới được trả lương không?
Trả lời:
Văn phòng Tư vấn pháp luật trả lời:

Điều 29 Bộ luật lao động hiện hành quy định về kết thúc thời gian thử việc như sau:

1. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải giao kết hợp đồng lao động với người lao động.

2. Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thoả thuận thử việc mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thoả thuận.

Như vậy, thỏa thuận giữa bạn với công ty về việc người lao động trong thời gian thử việc nếu nghỉ việc vì bất kỳ lý do gì thì phải báo trước 10 ngày, nếu không sẽ không được công ty trả bất kỳ khoản phí nào là trái luật và không có giá trị. Công ty phải trả đầy đủ tiền lương cho bạn trong những ngày đã làm việc.