Chúng tôi trả lời

Nghỉ ốm có ảnh hưởng đến quá trình đóng BHXH?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Nguyễn N X
Email:
xuannghien66@xxx
Số điện thoại:
0168456xxx
Tiêu đề câu hỏi:
Nghỉ ốm có ảnh hưởng đến quá trình đóng BHXH?
Câu hỏi:
Tháng 10.2011 tôi bị ốm, có giấy xác nhận của bệnh viện nghỉ ốm một tuần và cơ quan BHXH đã trả tiền chế độ ốm đau cho tôi. Tháng 8. 2016 Cty tôi giải thể, tôi đi làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp mới được biết, tháng 10.2011 tôi không được tính là thời gian tham gia BHXH liên tục. Trong sổ BHXH ghi tháng 10.2011 không tham gia. Như vậy có đúng luật hay không? Nếu tháng 10.2011 được tính là thời gian tham gia BHXH thì tôi được hưởng thời gian trợ cấp thất nghiệp tròn 5 năm.
Trả lời:
Khoản 4, Điều 6, Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH quy định NLĐ nghỉ việc hưởng trợ cấp ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì NLĐ và người sử dụng lao động (NSDLĐ) không phải đóng BHXH tháng đó. Thời gian này không được tính để hưởng BHXH. Do đó, nếu bạn chỉ nghỉ ốm một tuần trong tháng 10.2011 thì cơ quan của bạn vẫn phải tham gia BHXH cho bạn tháng 10.2011. Trước hết bạn cần tìm hiểu xem thời điểm tháng 10.2011 Cty có đóng BHXH cho bạn đúng quy định hay không. Thực tế có trường hợp do NLĐ nghỉ ốm mà NSDLĐ không đóng BHXH cho người đó với nhiều lý do. Nếu Cty đã đóng BHXH đầy đủ, thì bạn có thể tập hợp các chứng từ chứng minh gửi đến cơ quan BHXH yêu cầu điều chỉnh thời gian tham gia BHXH cho bạn ghi trong sổ BHXH theo quy định tại khoản 2, Điều 29, Quyết định 959/QĐ-BHXH về việc ban hành quy định về quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT quy định về điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ BHXH.