Chúng tôi trả lời

Người lao động đi làm muộn có bị trừ lương?
Chuyên mục:
Lao động
Người hỏi:
Nguyễn Văn A
Email:
A@gmail.com
Số điện thoại:
0912357xxx
Tiêu đề câu hỏi:
Người lao động đi làm muộn có bị trừ lương?
Câu hỏi:
Công ty tôi có quy định nếu nhân viên đi làm muộn hoặc về sớm sẽ bị phạt từ 50.000 đến 500.000 đồng, tùy theo mức độ, số lần vi phạm và trừ vào lương của nhân viên. Công ty tôi quy định như vậy có đúng không?
Trả lời:
Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn TKV trả lời:

Điều 118 Bộ luật Lao động hiện hành quy định về kỷ luật lao động như sau: Kỷ luật lao động là những quy định về việc tuân theo thời gian, công nghệ và điều hành sản xuất, kinh doanh trong nội quy lao động.

Điều 128 Bộ luật Lao động hiện hành quy định về những quy định cấm khi xử lý kỷ luật lao động như sau:

1. Xâm phạm thân thể, nhân phẩm của người lao động.

2. Dùng hình thức phạt tiền, cắt lương thay việc xử lý kỷ luật lao động.

3. Xử lý kỷ luật lao động đối với người lao động có hành vi vi phạm không được quy định trong nội quy lao động.

Điều 101 Bộ luật Lao động hiện hành quy định về khấu trừ tiền lương như sau:

1. Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 130 của Bộ luật này.

2. Người lao động có quyền được biết lý do khấu trừ tiền lương của mình.

3. Mức khấu trừ tiền lương hằng tháng không được quá 30% tiền lương hằng tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập.

Như vậy, việc công ty quy định khấu trừ tiền lương của người lao động do người lao động đi làm muộn hoặc về sớm là không phù hợp với quy định của pháp luật.

Người sử dụng lao động chỉ được khấu trừ tiền lương của người lao động để bồi thường thiệt hại do làm hư hỏng dụng cụ, thiết bị của người sử dụng lao động theo quy định.

Việc khấu trừ tiền lương hằng tháng không được vượt quá 30% mức lương tháng của người lao động sau khi trích nộp các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, thuế thu nhập theo quy định đã trích dẫn ở trên.