Chúng tôi trả lời

Sự cố điện, công ty có phải trả lương cho người lao động?
Chuyên mục:
Lao động
Người hỏi:
Nguyễn Văn A
Email:
A@gmail.com
Số điện thoại:
02033xxxxxx
Tiêu đề câu hỏi:
Sự cố điện, công ty có phải trả lương cho người lao động?
Câu hỏi:
Tôi đang làm việc tại Công ty nhà nước. Vừa qua, do chập điện, công ty cho toàn bộ công nhân nghỉ việc không hưởng lương 3 ngày để sửa chữa lại hệ thống điện. Công ty có làm đúng hay không?
Trả lời:
Văn phòng Tư vấn pháp luật Công đoàn TKV trả lời:

Điều 98 Bộ luật Lao động hiện hành quy định về tiền lương ngừng việc như sau:

Trong trường hợp phải ngừng việc, người lao động được trả lương như sau:

1. Nếu do lỗi của người sử dụng lao động, thì người lao động được trả đủ tiền lương;

2. Nếu do lỗi của người lao động thì người đó không được trả lương; những người lao động khác trong cùng đơn vị phải ngừng việc được trả lương theo mức do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định;

3. Nếu vì sự cố về điện, nước mà không do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động hoặc vì các nguyên nhân khách quan khác như thiên tai, hoả hoạn, dịch bệnh nguy hiểm, địch hoạ, di dời địa điểm hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc vì lý do kinh tế, thì tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định.

Như vậy, nếu vì sự cố về điện mà không do lỗi của người sử dụng lao động và người lao động mà phải ngừng việc thì người lao động vẫn được hưởng lương ngừng việc.

Tiền lương ngừng việc do hai bên thoả thuận nhưng không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng do Chính phủ quy định. Việc công ty bạn cho toàn bộ công nhân ngừng việc tạm thời không hưởng lương là chưa phù hợp với quy định của pháp luật.