Chúng tôi trả lời

Tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm, được hưởng quyền lợi gì?
Chuyên mục:
Bảo hiểm
Người hỏi:
Nguyến Văn A
Email:
Anv@gmail.com
Số điện thoại:
0788xxx235
Tiêu đề câu hỏi:
Tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm, được hưởng quyền lợi gì?
Câu hỏi:
Theo luật định, tham gia bảo hiểm thất nghiệp mức hưởng 60% lương và thời gian hưởng tối đa 12 tháng. Nếu tham gia bảo hiểm thất nghiệp trên 12 năm thì người lao động có phải đóng bảo hiểm thất nghiệp tiếp không và khoảng thời gian trên 12 năm đó người tham gia có được quyền lợi gì hơn so với người tham gia dưới 12 năm?
Trả lời:
Điều 50 Luật Việc làm quy định về mức, thời gian, thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp như sau:

1. Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 06 tháng liền kề trước khi thất nghiệp nhưng tối đa không quá 05 lần mức lương cơ sở đối với người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định hoặc không quá 05 lần mức lương tối thiểu vùng theo quy định của Bộ luật Lao động đối với người lao động đóng bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định tại thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc.

2. Thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính theo số tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp, cứ đóng đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng thì được hưởng 03 tháng trợ cấp thất nghiệp, sau đó, cứ đóng đủ thêm 12 tháng thì được hưởng thêm 01 tháng trợ cấp thất nghiệp nhưng tối đa không quá 12 tháng.

3. Thời điểm hưởng trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày thứ 16, kể từ ngày nộp đủ hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này.

Chính sách bảo hiểm thất nghiệp chỉ được bắt đầu từ năm 2009, đến nay đã thực hiện được 12 năm. Theo quy định của pháp luật hiện hành, thời gian được hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa là 12 tháng và không có sự phân biệt về mức hưởng giữa người tham gia trên 12 tháng và dưới 12 tháng.