Chúng tôi trả lời

Thay đổi nội dung hợp đồng
Chuyên mục:
Lao động
Người hỏi:
Nguyễn Văn B
Email:
B@gmail.com
Số điện thoại:
0912357xxx
Tiêu đề câu hỏi:
Thay đổi nội dung hợp đồng
Câu hỏi:
Tôi ký hợp đồng không xác định thời hạn với công ty sàng tuyển A nhưng tuần trước quản đốc yêu cầu tôi ký một phụ lục hợp đồng khác về việc sẽ chuyển sang hợp đồng xác định thời hạn vì sợ tôi đã lớn tuổi một thời gian nữa sẽ không đáp ứng yêu cầu công việc. Công ty tôi có quyền yêu cầu như vậy không?
Trả lời:
Công ty sàng tuyển A không có quyền yêu cầu bạn như trên.

Lý do: Điều 5 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 12/01/2015 quy định: “Thời hạn hợp đồng lao động chỉ được sửa đổi một lần bằng phụ lục hợp đồng lao động và không được làm thay đổi loại hợp đồng đã giao kết, trừ trường hợp kéo dài thời hạn hợp đồng lao động với người lao động cao tuổi và người lao động là cán bộ công đoàn không chuyên trách quy định tại Khoản 6 Điều 192 của Bộ luật lao động”.