Chúng tôi trả lời

Trách nhiệm bồi thường khi tự ý bỏ việc làm cho công ty khác
Chuyên mục:
Lao động
Người hỏi:
Bạn Nguyễn Thế Hùng
Email:
nguyenthehung…@yahoo.com
Số điện thoại:
098 3579 xxx
Tiêu đề câu hỏi:
Trách nhiệm bồi thường khi tự ý bỏ việc làm cho công ty khác
Câu hỏi:
Công ty tôi có được yêu cầu người lao động phải bồi thường vì lý do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động (HĐLĐ) trái pháp luật và kiện công ty A ra Tòa vì đã ký kết HĐLĐ với công nhân của công ty tôi khi chưa chấm dứt HĐLĐ không?
Trả lời:
Căn cứ điểm a, khoản 1, Điều 6, Bộ luật Lao động năm 2012 có quy định người sử dụng lao động quyền: Tuyển dụng, bố trí, điều hành lao động theo nhu cầu sản xuất, kinh doanh; khen thưởng và xử lý vi phạm kỷ luật lao động;
Căn cứ Điều 21 Bộ luật Lao động năm 2012 về Giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động quy định: Người lao động có thể giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các nội dung đã giao kết.
Trường hợp công nhân của công ty bạn đã tự ý bỏ việc 20 ngày mà không có lý do chính đáng theo khoản 1, Điều 37 Bộ luật Lao động 2012, thì công ty bạn có thể áp dụng hình thức xử lý kỷ luật sa thải đối với công nhân trên theo quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, không có quy định của pháp luật về người lao động phải bồi thường cho người sử dụng lao động do bị sa thải.
Tuy nhiên, công ty bạn có thể ra thông báo (ít nhất 3 lần) yêu cầu người lao động phải có mặt tại nơi làm việc để thực hiện các công việc theo HĐLĐ đã ký, nếu người lao động vẫn không có mặt và không có lý do chính đáng thì công ty bạn có thể chấm dứt HĐLĐ với người lao động vì lý do người lao động đơn phương chấm dứt HĐLĐ trái pháp luật theo quy định tại khoản 1, Điều 37 Bộ luật Lao động. Trong trường hợp này, người lao động phải có nghĩa vụ bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước; phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định pháp luật (Điều 43 - BLLĐ).
Về việc khởi kiện công ty A ra Tòa: Việc công ty A có ký HĐLĐ với công nhân của công ty bạn là hoàn toàn không trái với quy định của pháp luật, người lao động có quyền giao kết HĐLĐ với nhiều người sử dụng lao động. Nên công ty bạn không có cơ sở pháp lý để khởi kiện Công ty A ra Tòa.