Chúng tôi trả lời

Tự ý thôi việc không viết đơn xin phép thì xử lý thế nào?
Chuyên mục:
Lao động
Người hỏi:
Nguyễn Văn A
Email:
A@gmail.com
Số điện thoại:
0912357xxx
Tiêu đề câu hỏi:
Tự ý thôi việc không viết đơn xin phép thì xử lý thế nào?
Câu hỏi:
Tôi ký hợp đồng xác định thời hạn 01 năm với Công ty. Khi làm việc được 03 tháng tôi đã nghỉ việc và quên không viết đơn xin phép. Tôi nghỉ như vậy có bị công ty kiện hay không? Tôi có phải bồi thường những khoản gì cho Công ty hay không?
Trả lời:
Đối với hành vi người lao động tự ý thôi việc mà không viết đơn là trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật.

Theo quy định tại Điều 43 BLLĐ 2012, bạn sẽ không được chi trả trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.

Đồng thời, bạn phải hoàn trả chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định tại Điều 62 của Bộ luật lao động.

Nếu vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.Tiền lương làm căn cứ bồi thường khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật theo quy định tại Khoản 5 Điều 42 hoặc Khoản 2 Điều 43 của Bộ luật lao động là tiền lương theo hợp đồng lao động tại thời điểm người sử dụng lao động hoặc người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.

 Như vậy, trong trường hợp này, bạn đơn phương chấm dứt hợp đồng trái pháp luật mà không bồi thường cho Người sử dụng lao động và hoàn trả chi phí đào tạo thì có thể bị khởi kiện để buộc trả phải lại số tiền trên.