Chi tiết văn bản

TB v/v tặng quà các cháu mồ côi, tật nguyền là con CNVCLĐ và trợ cấp gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn
Tên văn bản
TB v/v tặng quà các cháu mồ côi, tật nguyền là con CNVCLĐ và trợ cấp gia đình nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn
Nguồn
Nhóm tài nguyên
Ban Nữ công
File đính kèm